گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب: انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی (Selection of irrigation methods for agriculture)

تالیف: A. J. CLEMMENS, C. M. BURT

مترجمین: عبدالمجید لیاقت، آرش ذامیادی

ویراستار: ناصر ولی‌زاده

ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

چاپ اول: 1384

تیراژ: 1000 نسخهانخاب روشهای آبیاری تحت فشار

حق چاپ برای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران محفوظ است.

فهرست مطالب:

فصل اول - شاخصها و واژه های بازده، یکنواختی و برنامه ریزی

فصل دوم - مراحل انتخاب روش آبیاری

فصل سوم - آبیاری سطحی

   - تعریف

   - انواع روشهای آبیاری سطحی

   - آبیاری کرتی، آبیاری نواری، آبیاری غرقابی دائم (کرت برنج)، ماندابی، آبیاری شیاری، آبیاری نشتی و ...

   - محصولات

   - خاکها و ...

فصل چهارم - آبیاری موضعی / قطره ای

   - انواع روش‌های آبیاری موضعی / قطره ای

  • آبیاری قطره ای باغ / تاکستان (روی زمین)، آبیاری قطره ای باغ / تاکستان ( زیرزمینی)

  • میکرو آبفشان و میکرو آبپاش در باغات / تاکستانها
  • آبیاری قطره ای گیاهان ردیفی (روی زمین و زیرزمینی )، قابلیت ها و محدودیت ها، محصولات، خاکها، توپوگرافی، منبع تامین آب و ...

فصل پنجم: آبیاری بارانی

آبپاشهای چرخان، آبفشان های کم فشار، آبپاش های زیر درختی، لوله سوراخدار

انواع سیستم آبیاری بارانی

   - سیستم قابل حمل دستی/ سیستم بال قابل حمل

   - بال آبیاری با بکسل انتهایی

   - سیستم چرخان جانبی / یا آبفشان چرخدار

   - سیستم لوله فرعی با حرکت جانبی

   - دستگاه بارانی قرقره ای و بوم چرخان، سیستم دوار مرکزی، بارانی خطی و ثابت، سیستم آبیاری بارانی زیر درختی باغات و روی درختی باغات و ...

فصل ششم - آبیاری زیرزمینی - مدیریت سفره آب

   - قابلیت ها و محدودیت ها

   - محصولات زراعی

   - خاکها

   - توپوگرافی، تامین آب سیستم، شوری / کیفیت آب، آب و هوا، بازده، ملاحظات ساختاری، کارگر، مهارتهای مدیریت، دسترسی به خدمات و ...

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری