گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب       : کودآبیاری (کاربرد کود و مواد شیمیایی محلول در سیستم‌های آبیاری تحت فشار)

ترجمه و تدوین: دکتر علی اصغر قائمی - مهندس علیرضا رضا زاده

ناشر            : نشر آموزش کشاورزی

چاپ اول       : 1384/ کرج

تیراژ             : 1000 جلد

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی - نشر آموزش کشاورزی

                                     حق چاپ محفوظ

 

فهرست مطالب:کتاب استفاده از کود و اسید شویی در آبیاری قطره ای

مقدمه

تعریف شیم-آبیاری (Chemigation)

- کود-آبیاری (Fertigation)

- محاسن کود-آبیاری

- معایب شیم-آبیاری

- توسعه استفاده از روش شیم-آبیاری

- صرفه جویی در انرژی

- وسایل ایمنی مورد استفاده در شیم-آبیاری

تزریق کننده های کود شیمیایی

- وسایل تزریق کود شیمیایی

- ارتباط میزان تزریق و جریان آب

- محدودیت مقدار تزریق مواد شیمیایی

- شستشوی تزریق کننده کود شیمیایی در سیستمهای آبیاری تحت فشار

- محل تزریق مواد شیمیایی در سیستم‌های آبیاری قطره ای

- تزریق مواد شیمیایی در کانال‌ها یا مخازن باز مورد استفاده در آبیاری تحت فشار

خصوصیات کودهای مورد استفاده در آبیاری تحت فشار

- سازگاری کود

  1- ازت (استفاده ازت بصورت اوره، نیترات آمونیم و یا سولفات آمونیم در آبیاری قطره ای)

  2- فسفر ( استفده از اسید فسفریک در آبیاری قطره ای)

  3- پتاسیم 

روش تزریق کود یا مواد شیمیایی در آبیاری تحت فشار

- ونتوری (Venturi)

- پمپ تزریق الکتریکی یا گازی (Electric or Gaz Injector Pump)

- سرعت تزریق کود یا مواد شیمیایی

- کالیبره نمودن پمپ تزریق

- مدت زمان تزریق کود

علل گرفتگی و موارد پیشگیری آن در آبیاری قطره ای

- مواد شیمیایی مورد استفاده برای پیشگیری گرفتگی

- انجام عملیات اسید شویی در جهت زدودن رسوبات معدنی

   - تزریق اسید

- عملیات کلر زنی برای کنترل جلبک ها و باکتری ها

قوانین اساسی برای اختلاط مواد شیمیایی

استفاده از کلرین برای پیشگیری گرفتگی

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری