نام کتاب      : آشنایی با آبیاری کابلی (طراحی، اجرا و نگهداری) 

                 این کتاب ترجمه‌ای است از:

                 :Cablegation Systems for Irrigation

                 Description, Design, Installation and Performance

ترجمه و تدوین: گروه کار آبیاری مکانیزه و میکرو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

دکتر تیمور سهرابی، مهندس نادر حیدری، مهندس مهدی ماهرانی، دکتر سعید نیریزی

ناشر           : کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تیراژ            : 1000 نسخه

چاپ اول      : 1376

حروفچینی   : دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

حق چاپ برای دفتر  توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی محفوظ است.

فهرست مطالب:کتاب آبیاری کابلی

1-    مقدمه

2-    مفهوم کلی آبیاری کابلی و اجزای اصلی آن

3-    تخمین مقدار جریان آب ورودی به شیار از روی مدل

4-    طراحی و نصب

5-    اصلاحات و اطلاعات به منظور رفع نیازهای ویژه

6-    انحرافات دبی در انتهای خط لوله و راه حلهایی به منظور به حداقل رساندن آن

7-    سیستم های انتقال

8-    سیستمهای مجرای فرعی

9-    توپی های چندگانه به منظور کنترل آب و کاهش انرژی آن

10-تنظیم مقدار جریان در شیارهای دارای مشکل

11-سیستم آبیاری کابلی به منظور آبیاری نوارهای دارای پشته بندی

12-اصلاحات لازم به منظور ایجاد شرایط آبیاری موجی

13-مسدود کردن انتهای مسیر آبیاری کابلی به منظور جلوگیری از نشت آب

14-کاربرد مدل رایانه ای جریان آب در لوله

15-روابط بدون بعد برای تعیین و پیش بینی توزیع مکانی نفوذپذیری

16-کاهش انرژی در مسیر سیستم آبیاری کابلی

17-تغییرات و اصلاحات لازم در یک سیستم آبیاری کابلی به منظور ایجاد آبیاری موجی

شرایطی که تحت آن مقدار نفوذ آب در خاک با ظزفیت توزیع آب انطباق دارد

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

 

 

 

آشنایی با روش‌ها و تجهیزات اتوماسیون سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار
موضوع: آشنایی با روش‌ها و تجهیزات اتوماسیون سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار تالیف  : ناصر ولی زاده و سحر ملک زاده چکیده: نخستین تلاش در ابداع آبیاری تحت فشار، استفاده از لوله های فلزی منفذدار بود که آب به صورت فواره ای از آن خارج می شد. در دهه 1920 اولین نمونه آبپاش توسط یک کشاورز در کارگاه ساده آهنگری او ساخته شد. سپس در دهه 1930 تفکر آبیاری قطره ای ق

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)
 

کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار