گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب      : آشنایی با آبیاری کابلی (طراحی، اجرا و نگهداری) 

                 این کتاب ترجمه‌ای است از:

                 :Cablegation Systems for Irrigation

                 Description, Design, Installation and Performance

ترجمه و تدوین: گروه کار آبیاری مکانیزه و میکرو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

دکتر تیمور سهرابی، مهندس نادر حیدری، مهندس مهدی ماهرانی، دکتر سعید نیریزی

ناشر           : کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تیراژ            : 1000 نسخه

چاپ اول      : 1376

حروفچینی   : دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

حق چاپ برای دفتر  توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی محفوظ است.

فهرست مطالب:کتاب آبیاری کابلی

1-    مقدمه

2-    مفهوم کلی آبیاری کابلی و اجزای اصلی آن

3-    تخمین مقدار جریان آب ورودی به شیار از روی مدل

4-    طراحی و نصب

5-    اصلاحات و اطلاعات به منظور رفع نیازهای ویژه

6-    انحرافات دبی در انتهای خط لوله و راه حلهایی به منظور به حداقل رساندن آن

7-    سیستم های انتقال

8-    سیستمهای مجرای فرعی

9-    توپی های چندگانه به منظور کنترل آب و کاهش انرژی آن

10-تنظیم مقدار جریان در شیارهای دارای مشکل

11-سیستم آبیاری کابلی به منظور آبیاری نوارهای دارای پشته بندی

12-اصلاحات لازم به منظور ایجاد شرایط آبیاری موجی

13-مسدود کردن انتهای مسیر آبیاری کابلی به منظور جلوگیری از نشت آب

14-کاربرد مدل رایانه ای جریان آب در لوله

15-روابط بدون بعد برای تعیین و پیش بینی توزیع مکانی نفوذپذیری

16-کاهش انرژی در مسیر سیستم آبیاری کابلی

17-تغییرات و اصلاحات لازم در یک سیستم آبیاری کابلی به منظور ایجاد آبیاری موجی

شرایطی که تحت آن مقدار نفوذ آب در خاک با ظزفیت توزیع آب انطباق دارد

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

 

 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری