گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب                    : دستورالعملهای کم آبیاری

                            (نشریه شماره 2 گروه کار آب مورد نیاز گیاهان و مدیریت محصولات زراعی کمیته ملی آبیاری و زهکشی)

جمع آوری، ترجمه و تدوین: اعضاء گروه کار (دکتر جمشید خیرابی، مهندس علیرضا توکلی، مهندس محمدرضا انتصاری، مهندس علیرضا سلامت)

ناشر                         : کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تیراژ                          : 1000 نسخه

چاپ اول                    : 1375

چاپ                         : سازمان چاپ رشدیه

حروفچینی                  : دفتر فنی آب وزارت نیرودستورالعملهای کم آبیاری

لیتوگرافی                   : سازمان چاپ رشدیه

حق چاپ برای دفتر فنی آب وزارت نیرو محفوظ است.

فهرست مطالب:

1-    اصول برنامه ریزی آبیاری

1-1-   مقدمه

1-2-   بیلان آب خاک

1-3-   پیش بینی موقع آبیاری (گاه آبیاری)

1-4-   اثر شوری در برنامه ریزی آبیاری

1-5-   روشهای برنامه ریزی

1-6-   مشکلات برنامه ریزی آبیاری

1-7-   نیازمندیهای تحقیقاتی

1-8-   خلاصه و نتیجه

2-    کم آبیاری

2-1-   تعاریف و مفاهیم

2-2-   تجربه با کم آبیاری

2-3-   بهینه سازی آبیاری با استفاده از روابط ریاضی

2-4-   خاکها، محصولات و عملیات زراعی

2-5-   طراحی استفاده از آب

2-6-   برنامه ریزی آبیاری

2-7-   تکنیکهای آبیاری

2-8-   آبیاری سطحی

3-    توابع «مصرف آب_عملکرد» و بهینه سازی کم آبیاری

3-1-   مقدمه

3-2-   روشهای تعیین تبخیر تعرق

3-3-   مدل های ریاضی

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

 

 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری