گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مزایای آبیاری بارانی

آبپاش

آبیاری بارانی چیست؟
آب به هوا افشانده می شود و مانند باران بر روی زمین می افتد. افشاندن آب تحت فشار از طریق نازل انجام میشود. فشار توسط پمپاژ به دست می آید.
مزایای آبیاری بارانی
آب و هوای خرد اقلیم را مساعد تر می کند
افزایش عملکرد
صرفه جویی در آب
مناسب برای همه خاکها به جز خاک فقط رس
مناسب برای مناطق بلند
کود و مواد شیمیایی قابل حل می توانند استفاده شوند
مسدود شدن در نازل های بارانی کاهش می یابد
بدون اتلاف حمل و نقل و جابجایی آسان
انواع آبپاش
سیستم آبرسانی بارانی با سر چرخنده
سیستم آبیاری بارانی با لوله سوراخ شده
سر چرخنده
در این روش، رایجترین دستگاه برای چرخش سرها از یک چکش کوچک استفاده میکند که توسط رانش آب در برابر یک پره متصل به آن فعال می شود.
سیستم لوله سوراخ شده
این روش شامل سوراخ های ایجاد شده یا نازلها در امتداد طول آنهاست که از طریق آن آب تحت فشار پاشیده می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری