گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نیاز آبی گیاه مقدار آب مورد نیاز برای جبران تبخیر و تعرق گیاه است. گیاهان مختلف در طی دوره رشد از مقادیر مختلف آب بهره می گیرند. نیاز آب آبیاری خالص (NIWR) مقدار آب مورد نیاز برای رشد محصول است. این به میلی متر در سال یا به متر مکعب در هکتار در سال (1 میلی متر = 10 متر مکعب در هکتار) بیان می شود. این بستگی به الگوی کشت و آب و هوا دارد. اطلاعات مربوط به راندمان آبياري لازم است تا بتوانیم NIWR را به نياز آبي ناخالص (GIWR) تبديل کنیم، که مقدار آب واقعی مورد استفاده، با توجه به تلفات آب است. ضرب کردن GIWR در مساحتی که برای آبیاری مناسب است، نیاز کل آب برای آن مساحت را فراهم می کند. عوامل گیاهی موثر بر نیاز آبی گیاهان عبارتند از:
- نوع گیاه
- سطح برگ
- طول و تراکم ریشه
- مرحله رشد
- انواع و گونه های گیاهی
- نوع برگ و روزنه ها

علاوه بر این، سطح برگ (سطح تبخیر) و نحوه بسته شدن روزنه ها بر تبخیر و تعرق تاثیر دارد. تحت شرایط محیطی مشابه، یک گیاه با سطح برگ پایین و ریشه کوچکتر نیاز آبی کمتری از یک گیاه با سطح برگ بالاتر و یک سیستم ریشه انبوه دارد. علاوه بر این، جمعیت گیاهان می توانند بر تبخیر و تعرق تأثیر بگذارند، و کاهش جمعیت باعث کاهش تبخیر و تعرق می شود. عوامل موثر دیگر بر نیاز آبی کل گیاه، فصل رشد و طول دوره رشد می باشد.
نیاز آبياري خالص، آبي است که براي رشد مناسب گياه مورد نياز است. آب مفید فقط برای موارد خاص استفاده می شود، اما نیازهای دیگر به آب در همه شرایط لازم است و تحت کنترل آب و هوا، خاک و گیاهان است.

تفاوت های نیاز آبی گیاه و نیاز آبیاری

 

 

نیاز آبی گیاه

نیاز آبیاری

کمتر از نیاز آبیاری

بیشتر از نیاز آبی گیاه

بی ارتباط با نوع خاک و روش آبیاری

وابسته به نوع خاک و روش آبیاری

بی ارتباط با بارندگی (وابسته به دما و رطوبت)

کاهش نیاز آبیاری در صورت وقوع بارندگی

بی ارتباط با عمق سطح ایستابی یا لایه اشباع

خاک

کاهش نیاز آبیاری با کمک جریانات مویینگی از سطح ایستابی یا لایه اشباع خاک

وابسته به گیاه و آب و هوا

وابسته به عوامل مختلفی علاوه بر گیاه و آب و هوا

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری