گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خرید تجهیزات و لوازم آبیاری شامل:

1. شلنگ ها و لوله ها

2. اتصالات

3. آبپاش ها، سوپاپ ها، دریپرها و قطره چکان ها

4. کنترلر های آبیاری و سنسورهای آبیاری

6. پمپ ها

 

به منظور آبیاری موثر، باید عواقب ناشی از عدم نظارت بر عملکرد آبیاری را شناخت. همچنین پیش بینی و عملکرد به موقع برای جلوگیری از تخریب حوادث طبیعی مثل سیل و قحطی در آبیاری.  در قرن بیستم رشد بسیاری در آبیاری شاهد بودیم که یکی دیگر از عوامل آن افرایش جمعیت میباشد. به منظور ارزیابی عملکرد آبیاری تاکنون چندین روش استفاده شده. اما با این حال روش توافقی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف آبیاری وجود ندارد. البته میتوان نتیجه گرفت انتخاب لوازم و چهارچوب و روش آبیاری بطور عمده بستگی به ماهیت سیستم آبیاری و هدف آن دارد .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری