گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیستم آبیاری قطره ای خورشیدی، ترکیب دو سیستم است که اثر مستقل زیادی دارند، اما به ندرت با هم ترکیب شده اند. آبیاری قطره ای مکانیسم بسیار کارآمد برای ارائه آب (و کود) به طور مستقیم به ریشه گیاهان است. این سیستم عملکرد را افزایش می دهد و معرفی محصولات جدید (به طور بالقوه با ارزش) را در مناطقی که در آنها گیاهان نمی تواند تنها توسط باران زنده بمانند ممکن می سازد. پمپ های خورشیدی (فتوولتائیک یا PV) به طور بالقوه ساعت ها کار روزانه در مناطق روستایی خارج از شبکه را  که به طور سنتی توسط زنان و دختران جوان انجام می شود کم می کنند. از لحاظ فنی، پمپ های خورشیدی و سیستم های آبیاری قطره ای کم فشار یک جفت مناسب را ایجاد می کنند. این فن آوری ها هنگامی که در کنار هم استفاده می شوند، امکان تولید سبزیجات باغبانی در فصل خشک و منبع درآمد و تغذیه مورد نیاز را فراهم می کنند.

آبیاری خورشیدی
آبیاری خورشیدی

 همان طور که در شکل بالا نشان داده شده است، یک سیستم PV یک پمپ (یا سطحی یا زیر آبی، بسته به منبع آب) را بکار می اندازد، که آب را به یک مخزن ارسال می کند. سپس مخزن توسط گرانش، آب را به یک سیستم آبیاری قطره ای کم فشار می رساند.
تابش خورشیدی سرعت پمپ را کنترل می کند همچنین عامل اصلی کار آن تبخیر و تعرق (میزان نیاز به آب) است. بنابراین، هنگامی که هوا آفتابی است، پمپ کار می کند و گیاهان نیاز به آب بیشتری دارند و بالعکس.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری