گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در آبیاری بابلر آب بر سطح خاک بصورت جریان کم میرسد که بطور معمول از لوله هایی به قطر 1 میلی متر تا 13 میلی متر حرکت میکند، از آنجا که نرخ مصرف آب بطور کلی بیش از میزان نفوذ خاک است برای کنترل توزیع آب بر روی زمین به حوضچه های کوچک آب لازم است. اگرچه این نوع سیستم آبیاری کاربرد گسترده ای در مورد آبزیان دارد اما استفاده از آن برای کشاورزی در حال حاضر محدود است. دو نوع عمده از سیستم های آبیاری بابلر در دسترس هستند، روشهای طراحی گرانشی در طی چند سال گذشته توسعه یافته است و نسبتا منحصر به این نوع آبیاری هستند طراحی سیستم های بابلر تحت فشار، مشابه روش های بیشتر سیستم های آبیاری پیشرفت کرده اند دو نوع از اولین سیستم های بلند مدت در کارکرد فرایند سیستم آبیاری بابلر هستند همانند : تاکنا_ آریزونا_ریورساید . آب در این سیستم ها از کانال های آبیاری عبور میکنند و از طریق دیواره های نازک پلی اتیلن و لوله های راه راه به لوله های بابلر توزیع میشوند ،با این وجود پیشرفت تجربی اولیه مفهوم بابلر در کشاورزی بطور گسترده پذیرفته شده است شاید یکی از دلیل اصلی عدم تمایل به نوع سیستم آبیاری معیار های اصلی طراحی و روش های عملی آن است که به سهولت در دسترس نیست.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری