گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آبیاری قطره ای متخلخل : ابزاری است برای کشاورزی در مناطق خشک بکار میرود زیرا این روش نه تنها تلفات تبخیری سطحی آب بلکه تلفات نفوذ عمقی آب را نیز کاهش میدهد با این روش آب با مقدار مورد نیاز به منطقه ریشه اعمال میشود با این حال مردم تمایلی به اتخاذ روش های آبیاری قطره ای زیرزمینی و آبیاری نشتی ندارند زیرا آنها نه تنها گران است بلکه برای نصب و کار و نگهداری دشوار هستند بنابراین در مناطقی با آب و هوای گرم و خشک بکار میروند برای ارزشیابی قابلیت آبیاری لوله های متخلخل یک مطالعه ی تجربی بر آن صورت گرفت در یک زمین 500 متر مربع در پاکستان قطعات لوله های پلاستیکی هر کدام از طول 40 سانتی متر به هم وصل شده هریک در طول 20 متر و عمق 0.43 متر دفن شدند آب از یک مخزن سرباز به تمام خطوط از طریق خط اصلی تامین شد وقتی خاک به مراتب مرطوب بود توزیع رطوبت خاک در ناحیه ریشه با HYDRUS_2D شبیه سازی شد سپس ریشه ها بطور جداگانه در خاک مرطوب شد نتایج آزمایشگاهی نشان داد با استفاده از این روش صرفه جویی در مصرف آب 80% در مقایسه با روش آبیاری سطحی بدست آمد همچنین عملکرد  سبزیجات آبیاری شده با این سیستم 5 تا 16 درصد بیشتر از تولید طبیعی بازدهی داشت .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری