گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری گروه ضوابط و معیارها و استاندار های فنی

گروه اصلاح و بهبود شبکه ها و روش های آبیاری

گروه توسعه شبکه های آبیاری   زهکشی

گروه فناوری و طرح های نوین آبیاری

گروه توسعه روش های نوین آبیاری

گروه امور بین الملل و پروژه های مشترک خارجی


سایت های مرتبط با دفتر توسعه سامانه های آبیاری
طرح توسعه ی سامانه های نوین آبیاری
فهرست سازمانی دفتر توسعه ی سامانه های نوین آبیاری
شرح وظایف و واحد های مربوطه
_هماهنگی با دستگاه های وزارت نیرو در زمینه ی تهیه و تدوین شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
_تهیه و تدوین طرحهای ضروری برای بهره برداری از آبهایی سنتی
_برنامه ریزی انجام عملیات مطالعاتی _برنامه ریزی و اقدامات لازم در زمینه ی نقشه های توپوگرافی در رابطه با پیش نیاز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
بررسی و تصویب طرح های ارائه شده
بررسی و نظارت بر اجرای پروژه ها
عین خط مشی ها و تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت شبکه های آبیاری
هدایت واحدهای اجرایی به منظور ترویج یافته های نوین علمی و روش های جدید بهره برداران
فراهم آوردن زمینه های حمایتی به منظور ترتیب و تشویق سرمایه‌ گزاری بخش غیر دولتی در شبکه های فرعی آبیاری

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری