گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آبیاری یعنی  استفاده ی غیر مستقیم و غیر طبیعی  آب به خاک از طریق سیستم های مختلف لوله و پمپ و اسپری کردن است . آبیاری معمولا در مناطقی که بارش باران نامنظم و یا زمان خشکسالی  یا فصول خشک سال هست صورت میگیرد انواع مختلف سیستم آبیاری وجود دارد که د  آن آب به طر یکنواخت یه کل زمین عرضه میشود آب آبیاری میتواند از طریق ابهای زیر زمینی از طریق چشمه ها و چاهها و آب های سطحی از طریق رودخانه ها و دریاچه ها یا مخازن و یا منابعی چون فاضلاب تصفیه شده یا نمک زدایی باشد در نتیجه آبیاری عملی حیاتی است برای کشاورزان که منابع آب کشاورزی خود را حفظ و دور از آلودگی ها قرار دهند. انواع سیستم های آبیاری شامل:
آبیاری سطحی : آب به وسیله ی جاذبه در سراسر زمین توزیع شده و هیچ پمپ مکانیکی در آن وجود ندارد
آبیاری محلی : آب تحت فشار کم از طریق یک شبکه لوله ای توزیع شده و به هر گیاه اعمال میشود
آبیاری قطره ای : یک نوع آبیاری موضعی که در آن قطره آب در ریشه گیاهان یا نزدیک آن قرار میگیرد در این نوع آبیاری تبخیر و روان آب به حداقل میرسد
آبیاری بارانی
آی از طریق یک مکان مرکزی در میدان و یا از آبپاش در سیستم عامل های متحرک پخش میشود
آبیاری محوری مرکز
آی توسط یک سیستم آبپاش که در یک برنامه ج دایره ای در یک الگو دایره ای حرکت میکند توزیع میشود این سیستم در مناطق مسطح ایالت متحده رایج است
آبیاری متحرک
آب از طریق یک سری لوله ها هر یک با یک چرخ و مجموعه آبپاش ها که به صورت دستی ساخته شده و توزیع میشود آبپاش ها در یک فاصله مشخص در سر تاسر میدان حرکت میکنند سپس باید شلنگ را در فاصله ی بعدی مجددا وصل کنند
آبیاری زیر سطحی
آی در سراسر زمین یا بالا بردن سطح آب از طریق یک سیستم پمپاژ ایستگاهها کانالها دروازه ها گودال ها توزیع میشوند

آبیاری دستی
آب در طول زمین توسط دسته ی دستی و سیستم آبدهی توزیع میشود که این سیستم بسیار کاربردی است

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری