گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آبیاری تیپ جزء سیستم آبیاری تحت فشار محسوب میشود که برای کارکرد و آبدهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ به فشار 0/5 تا 2 اتمسفر نیاز دارد است این فشار توسط ایستگاه پمپاژ تامین میشود  . نوار های آبیاری تیپ دارای قطره چکان هایی در درون خود هستند که فواصل این قطره چکان ها روی لوله متفاوت بوده و براساس نوع محصول مزرعه و روش کاشت انتخاب میشود پرمصرف ترین نوار آبیاری تیپ 20 تا 30 سانتی متر است .
ویژگی نوار های آبیاری تیپ :
1. کارگزاری سیستم تیپ بصورت دستی و یا ماشینی نسبتا ساده و سریع بوده
2. جنس پامیری آن از چسبیدن جلبک   رسوبات معدنی جلوگیری میکند 
3. مقاومت نوار آبیاری در مقابل ماورا بنفش خورشید . کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری