گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آبیاری ثقلی روش آبیاری جدید است که در آن به جای تامین فشار با پمپ انرژی لازم از اختلاف ارتفاع سطح آب  در ابتدا و انتهای مزرعه بدست می آید مقدار کلی انرژی مورد نیاز این سیستم ها بین 1 تا 3 متر ارتفاع آب است که با قرار دادن یک مخزن با حجم مناسب روی یک سکو با ارتفاع مناسب قابل تامینه این روش مناسب زمین های کوچک است اگر سنجش اصلی تامین آب مان چاه باشد از فشار پمپ چاه این ارتفاع را به راحتی تامین کرد ولی اگر تامین منبع آب مان از آب سطحی باشه باید خط انتقال آب را طوری از بالا دست طراحی شود که این ارتفاع 2 الی 3 متری بالای زمین تامین شود لوله های مورد استفاده ه در آبیاری تحت فشار  میتواند متفاوت باشد یعنی میشود از لوله های PN کمتر استفاده کرد استفاده از فیلتر آب   کود دهی مخصوص هم در این سیستم قابل طراحیه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری