گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این روش آب با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفود پذیری خاک بصورت قطرات باران بر سطح زمین پخش میشود تا خاک بتواند نفوذ پیدا کند اگر شدت بارش بیش ارز نفوذ آب باش د در سطح مزارع روان آب ایجاد شده و راندمان آبیاری کاهش خواهد یافت آبیاری بارانی به چند دسته تقسیم میشود  که عبارتند از آبیاری بارانی ثابت و نیمه ثابت آبیاری بارانی با جابه جایی متفاوت از معایب آن میتوان به هزینه سرمایه گزاری اولیه نسبتا زیاد آن کمبود توان فنی در مناطق دور افتاده کاهش توزیع یکنواخت آب در هنگام باد و ... اشاره کرد
مزایای آبیاری تحت فشار
1. یکنواختی بیشتر پخش آب در زمین های ناهماهنگ
2. انجام آبیاری های سبک و سنگین
3. تسهیل در اتوماتیک شدن آبیاری
4. توانایی پخش توام کود سم و آب
5. نیاز کمتر به نیروی انسانی
6. ایجاد تاثیرات مطلوب و دقیق در وضعیت آب و هوایی مزرعه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری