گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

آموزش آبیاری و پرورش زعفران و کنترل علف های هرز مزارع زعفران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آبیاری مزارع زعفران

1- در نقاط زعفرانکاری استان خراسان رضوی و جنوبی بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه ، آبیاری زعفران از اواسط مهرماه تا دهه اول آبان ماه شروع می شود. اما اگر هوا گرمتر باشد زمان شروع اولین آبیاری دیرتر و هرگاه سرما زودرس باشد در اوایل مهر ماه مزرعه زعفران آبیاری می شود.

2- در مناطقی که سطح زیر کشت زعفران زیاد بوده و کمبود کارگر وجود دارد ، برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود ، آبیاری بین قطعات و با فواصل چند روز تقسیم می شود تا گل دهی مزرعه در اوج خود همزمان نشود.

3- برای اینکه در اولین آبیاری ابتدا گل ها و سپس برگ ها ظاهر شوند و چیدن گل با مشکل مواجه نشود توجه به دو نکته ضروری است - بهترین زمان آبیاری در سایر مناطق هنگامی است که میانگین دمای هوا در 48 ساعت متوالی ، کمتر از 12 درجه سانتیگراد باشد که معمولا مصادف است با 20 - 15 مهر ماه در استان خراسان رضوی.- از افزودن کود سفید ، شکری و یا اوره قبل از آب اول اجتناب شود (کود اوره بایستی پس از برداشت گل و قبل از آبیاری دوم بصورت سرک در سطح زمین پخش گردد)

4 - در صورت امکان ، آبیاری باید بصورت دوره ای با فواصل 15 روزه انجام پذیرد. در غیر اینصورت (با توجه به محدودیت منابع آب) بایستی حداقل چهار دوره آبیاری انجام گردد.

5- از آبیاری مزارع زعفران هنگام یخبندان زمستان حتما اجتناب گردد.

6- معمولا از اواسط اردیبهشت ماه همزمان با زرد شدن برگ های زعفران آبیاری قطع شود.

سله شکنی و شخم زدن مزارع زعفران:

بعد از آبیاری اول به محض اینکه زمین گاو رو شد، سطح زمین مزرعه باید سله شکنی شود. این عمل باید بگونه ای انجام شود که پیازها آسیبی نبیند. در سال دوم بعد از اولین آبیاری، سله شکنی خاک عملیات مهمی جهت خروج بهتر گلها از خاک خواهد بود . شکستن سله خاک سطحی تا عمق 10-5 سانتی متری توصیه می شود. مناسب ترین وسیله برای سله شکنی کج بیل، بیل شیاردار، گاوآهن و یا کلتیواتور دوار (شخم دوار) میباشد.سله شکنی باعث می شود که گلها به آسانی از خاک بیرون آمده و کود حیوانی با خاک مخلوط گردد. در صورتیکه زعفرانکاری موفق به دادن کود به مزرعه نشده باشد قبل از انجام آبیاری می¬تواند کود لازم را در سطح خاک توزیع نموده و با شخم سطحی با خاک مخلوط نماید. بعد از خاتمه سله شکنی جهت هموار نمودن سطح خاک و چسباندن خاک به پیازها زمین را ماله میکشند.معمولاً عملیات سله شکنی همزمان با وجین انجام میشود.

آبیاری های چهارگانه مزارع زعفران بروش سنتی عبارتند از:

1- آبیاری اول یا بسار آب این آبیاری قبل از سله شکنی و خراش دادن سطح زمین صورت می گیرد و برای شروع رشد و گل دهی الزامی است. این آب مهمترین آب مزارع زعفران بوده و تاریخ این آبیاری بسیار مهم است. چراکه اگر آبیاری بموقع انجام شود ، ابتدا گل ها از خاک خارج شده و سپس رشد سبزینه ای آغاز خواهد شد. دراین صورت کلاله ها درشت تر خواهند بود و تمام انرژی بنه صرف گل دهی می گردد. 2- آبیاری دوم یا زائیچ آب پس از برداشت گل و ظاهر شدن برگ ها صورت می گیرد. این آبیاری حدود یک ماه پس از آبیاری اول انجام می شود (بهتر است افزدن کود سفید، اوره و یا شکری قبل از این آبیاری صورت پذیرد).3- آبیاری سوم یا کولش آب آبی است که پس از وجین و پخش کود به زمین داده می شود.4- آب آخر یا زرد آب آبی است که در پایان فصل رویش (اردیبهشت ماه) به زمین داده می شود. نتیجه گیری 1- بمنظور تعیین دقیق تاریخ اولین آبیاری از منحنی های دمایی سازمان هواشناسی کشور استفاده نمائید.

2- در صورت محدودیت منابع آبی در منطقه ، استفاده از حداقل چهار دوره آبیاری برای افزایش عملکرد اقتصادی زعفران بسیار ضروری است.3- بر اساس منابع متعدد ، به هیچ عنوان آبیاری تابستانه توصیه نمی شود.4- بر اساس یافته های اخیر ، پیشنهاد می شود مصرف کود ازته به بعد از گل و قبل از آب دوم موکول گردد.

 

آموزش کود دهی به مزارع زعفران:

1-قبل از کاشت مقدار 400کیلو ریتاردو به خاک اضافه گردد یا 200کیلو گرم در کنار پیازها ریخته شود .

2-همزمان با آب اول مقدار 2کیلو هیومیک اسید 85لبین با 10کیلو 10-40-10لبین به همراه 10لیتر مایع مرغی کال همراه آبیاری .

3-در هنگام زاج آب مقدار 10لیتر هیومی تخصصی سافرون با 10کیلو 10-40-10لبین همراه آبیاری با 5لیتر سوپر هیومیک اسپارتان .

4-بعد از برداشت گل مقدار 2لیتر آمینو اسید آمیفورت با 2کیلو 20-20-20 به صورت محلول پاشی .

5-همزمان با سومین ابیاری اواخر پاییز مقدار 10لیتر نوتریفوس با 10کیلو15-5-35لبین اسپانیا همراه آبیاری داده شود .

6-مقدار 2لیتر بمباردیر با 2کیلو 20-20-20به صورت محلول پاشی در هکتار با 2کیلو میکرومیکس شرکت کیمیتک.

7-اواسط بهمن ماه 2لیتر بمباردیر با 2لیتر جلبک دریایی بیوآلژاکس شرکت کیمیتک اسپانیا به صورت محلول پاشی .8-اواخر زمستان مقدار 2لیتر بمباردیر با 2لیتر فسفیت پتاسیم شرک کیمیتک اسپانیا به صورت محلول پاشی جهت راهنمایی بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایید

آبیاری زعفران
آبیاری زعفران

1 - روش های مبارزه با علف های هرز می تواند زراعی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی باشد.

2 - روش معمول کنترل علف های هرز در مزارع زعفران، روش مکانیکی (قطع، کندن یا انهدام فیزیکی علف های هرز با استفاده از دست یا ابزار دیگر) و همچنین روش شیمیایی (حذف علف هرز با استفاده از سموم علف کش) می باشد. لذا در حالت معمول، مبارزه با علف های هرز بصورت مکانیکی (وجین)، از همه موثر تر است.

3 - انتخاب یک علف کش مناسب به پارامترهای متعددی بستگی دارد، از جمله نوع گونه علف هرز، مرحله رشد علف هرز، تراکم علف هرز، میزان تاثیر علف کش، دوام علف کش در محیط، نوع خاک، میزان رطوبت خاک، روش آبیاری، شرایط محیطی، تجهیزات در دسترس و همچنین صرفه اقتصادی. آرنا توسعه بهکو بنابراین انتخاب علف کش از مزرعه ای به مزرعه دیگر متفاوت بوده و یک علف کش خاص را نمی توان برای تمام مزارع زعفران (بصورت عمومی) تجویز کرد.

4 - از بین بردن فیزیکی یا شیمیایی علف های هرز قبل از مرحله تولید بذر بسیار مهم است.

5 - نوع بافت خاک و روش آبیاری اهمیتی اساسی در کارآیی یک علفکش دارند. مسلما پایداری علف کش ها در خاک های با بافت سنگین نسبت به خاک های با بافت سبک بیشتر است. بنابراین ماندگاری علف کش ها در خاک می تواند برای گیاه زعفران مضر باشد و این یکی از اثرات منفی استفاده از سموم شیمیایی در مزارع زعفران می باشد.

6 - پیشگیری همیشه بهتر از درمان است!! حتی در مورد علف های هرز در مزارع زعفران، باید تا حد امکان از ورود بذور علف های هرز به داخل مزارع زعفران جلوگیری کرد. ازطرفی چرای دام در مزارع زعفران یکی از مهمترین عوامل توسعه ی علف های هرز در مزرعه می باشد، لذا باید حتی الامکان از چرای دام در همه فصول جلوگیری کرد!

7 - بطور کلی عده ای معتقدند که، بهترین راه مبارزه با علفهای هرز , مبارزه تلفیقی با آنها است.

 

کنترل علف های هرز

1 - بمنظور جلوگیری از طغیان علف های هرز در مزرعه، از کود دامی کاملا پوسیده شده گاوی استفاده نمایید ( از کود گوسفندی بدلیل وجود بذر علف های هرز در آن ، در صورت امکان استفاده نکنید .

2 - از آتش زدن بقایای علف های هرز اکیدا خودداری فرمایید.

3 - چهار مرحله وجین اساسی مزرعه زعفران را نیز فراموش نکنید اولین وجین بعد از گل (آبیاری دوم)، دومین وجین یک ماه بعد از وجین اول، سومین وجین وجین بهاره و چهارمین وجین وجین تابستانه زعفران می باشد.

4 - درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از طغیان شدید علف های هرز در مزارع مدیریت نشده، از روش های تلفیقی مبارزه با علف های هرز استفاده کنید. بدین منظور جهت انتخاب مناسب ترین علف کش برای مزرعه زعفرانتان، به کارشناس گیاهپزشکی در منطقه ی خود مراجعه نموده تا بر اساس شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، علف کش مناسب تجویز گردد و هرگز از یک علف کش خاص برای تمام مزارع بصورت عمومی استفاده ننمایید! یادمان باشد که بر اساس نظر اکثر کارشناسان ، از بین بردن کامل علف های هرز در مزارع فعال ، تقریبا امری ناممکن بوده و در بهترین شرایط ، تنها می توان آنرا کنترل و مدیریت کرد.

آیا می دانید برای افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی در مورد محصول ارزشمند زعفران چه باید کرد؟

1-با توجه به محدودیت آب سطح کشت را توسعه ندهید بلکه عملکرد در واحد سطح رابالا ببرید.

2-مصرف کودهای شیمیایی را محدود وحتی المقدور ازکود حیوانی استفاده کنید.اگرتهیه کود حیوانی همیشه میسر نیست، یکبار در سال اول در شروع کشت و یکبار در سال سوم از کود حیوانی استفاده کنید و دو سال میانی از 100 کیلو گرم  کود اوره استفاده کنید.به یاد داشته باشید مصرف بیشتر از100 کیلوگرم در هکتار کود ازته(مثل اوره) باعث کاهش گل آوری و افزایش بچه زایی می شود.

3- زمان کاشت را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید.فاصله کندن پیاز از مزرعه قبلی وانتقال به مزرعه جدید  را کوتاه نمایید.

4- ازکشت پیازهای ریز دوری بجویید و پیازهای بالای 8 گرم را بکارید.

5-  پیازها را با محلول های کنه کش و قارچ کش با نظر کارشناسان گیاهپزشکی  ضدعفونی کنید.

6- کشت چاله ای را کنار گذاشته و کشت تسبیحی را انتخاب کنید.از کاشت چند پیاز کوچک و بزرگ در یک چاله دست برداشته  و به کشت تسبیحی(تک تک)که در آن پیازها به فاصله 5-7 سانتیمتر از یکدیگرو فاصله ردیف ها 25 سانتیمتر  عمق کاشت 20-25 سانتیمتر می باشد، روی آورید.

7- بهترین زمان آبیاری در مناطق سردسیردهه اول مهرماه ودر مناطق گرمسیراواخر مهرماه می باشد و معمولا مزارع زعفران 5 بار در سال آبیاری می شوند.

8- اگر پیازها با کنه کش ضدعفونی شوند و عمیق تر کشت شوند و 4 سال در زمین نگهداری شوند، یک آبیاری در نیمه دوم مرداد ماه باعث افزایش 40% محصول می شود.

9-  بهترین زمان مصرف کودها  فقط یکبار و قبل از زاج آب می باشد.

10- در پایان بهمن ماه ازیکبار محلول پاشی توسط یکی از کودهای کامل غافل نشوید.

11- درزمین های کوچک ، از آبیاری کرتی و عملیات دستی برای سله شکنی و  وجین استفاده کنید.

12- تولید زعفران ارگانیک را که در آن مصرف سموم علف کش و کودهای شیمیایی ممنوع است، از نظر دور ندارید.13- دوره بهره برداری را از 8 سال به 4 سال کوتاه کنید و قبل از ریز شدن پیازها،مزرعه را عوض کنید.

دیدگاه‌ها   

0 #1 شرکت زلال آب میان رو 1396-08-01 09:49
شرکت زلال آب میان رود جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید - کارشناس آبیاری -دارای 3 سال سابقه کار -دارای مدرک طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی -کارشناس کشاوزی-دارای 3 سال سابقه کار مرتبطعلاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با معاونت برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان با شمارهای 88535578 - 88515584 تماس حاصل نمایند.(ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران)#اشتغال
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه
 • آموزش آبیاری و پرورش زعفران و کنترل علف های هرز مزارع زعفران

  آبیاری مزارع زعفران 1- در نقاط زعفرانکاری استان خراسان رضوی و جنوبی بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه ، آبیاری زعفران از اواسط مهرماه تا دهه اول آبان ماه شروع می شود. اما اگر هوا گرمتر باشد زمان شروع اولین آبیاری دیرتر و هرگاه سرما زودرس باشد در اوایل

 • آبیاری - کاربرد لوله های پلی اتیلن دوجداره گاروگیت آبیاری و زهکشی

  لوله های hdpe تولید شده با استحکام بالا ضد ضربه در مقابل خسارت و آسیب  و ضد حرارت برای حفظ آبی زلال برای سیستم های لوله کشی مدرن فاضلابی در عرصه دریاها خروجی ها و ورودی ها و لوله های آتش نشانی _ این اطمینان را میدهیم از خرید شما برای لوله های پلی اتی

 • کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار

  در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که

 • تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری

  تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری کارشناس مسئول اصلاح و تغذیه باغات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تغییر در شیوه آبیاری برای بالابردن راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضروری است.

 • ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری

  موضوع: ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم‌بازده آبیاری تالیف  : فرحناز سهراب و فریبرز عباسی چکیده: اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملا واضح و ضروری می باشد. استفاده

 • آبیاری تیپ - سیستم آبیاری تیپ

  آبیاری با نوار تیپ یکی از روش های آبیاری موضعی است که در دو دهه ی اخیر در کشور های پیشرفته صنعتی برای واحد های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است. تنها تفاوت این روش با آبیاری قطره ای کاربرد های نوار تیپ به جای لوله آبده بوده و در واقع این سیستم شامل

 • آبیاری باغ - قیمت تایمر آبیاری باغچه

  زمانی که شما فراموش کرده اید که شیر آب را باز کنید یا ببندید یا زمان این کار را ندارید سیستم آبیاری قطره ای تایمر دار این مشکل را رفع میکند تایمر دار باعث روشن شدن و خاموش شدن دستگاه آبیاری قطره ای شما خواهد شد بنابراین گیاهان آبیاری به موقع ای خواهن

 • آبیاری ورسک - سیستم آبیاری ورسک

  میکرو آبیاری شامل طیف گسترده ای از دستگاههای کاربردی کم فشار آب میباشد که شامل سر های میکرو اسپری و میکرو اسکنر هایی است که آب را چندین فوت پخش میکند که این دستگاه ها را دستگاه آبیاری مینامند زیرا آب بصورت عمده به گیاهان و مناطق کوچک عرضه میشود با تو

 • آبیاری نوین - سامانه آبیاری نوین تحت فشار

  در این روش آب با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفود پذیری خاک بصورت قطرات باران بر سطح زمین پخش میشود تا خاک بتواند نفوذ پیدا کند اگر شدت بارش بیش ارز نفوذ آب باش د در سطح مزارع روان آب ایجاد شده و راندمان آبیاری کاهش خواهد یافت آبیاری بارانی به چند دسته

 • آبیاری ثقلی - روش آبیاری ثقلی

  آبیاری ثقلی روش آبیاری جدید است که در آن به جای تامین فشار با پمپ انرژی لازم از اختلاف ارتفاع سطح آب  در ابتدا و انتهای مزرعه بدست می آید مقدار کلی انرژی مورد نیاز این سیستم ها بین 1 تا 3 متر ارتفاع آب است که با قرار دادن یک مخزن با حجم مناسب روی یک

 • آبیاری نواری - آبیاری تیپ (نواری)

  آبیاری تیپ جزء سیستم آبیاری تحت فشار محسوب میشود که برای کارکرد و آبدهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ به فشار 0/5 تا 2 اتمسفر نیاز دارد است این فشار توسط ایستگاه پمپاژ تامین میشود  . نوار های آبیاری تیپ دارای قطره چکان هایی در درون خود هستند که فواصل

 • آبیاری تراوا - قیمت لوله آبیاری تراوا

  آبیاری قطره ای متخلخل : ابزاری است برای کشاورزی در مناطق خشک بکار میرود زیرا این روش نه تنها تلفات تبخیری سطحی آب بلکه تلفات نفوذ عمقی آب را نیز کاهش میدهد با این روش آب با مقدار مورد نیاز به منطقه ریشه اعمال میشود با این حال مردم تمایلی به اتخاذ روش

 • آبیاری بابلر - سیستم آبیاری بابلر

  در آبیاری بابلر آب بر سطح خاک بصورت جریان کم میرسد که بطور معمول از لوله هایی به قطر 1 میلی متر تا 13 میلی متر حرکت میکند، از آنجا که نرخ مصرف آب بطور کلی بیش از میزان نفوذ خاک است برای کنترل توزیع آب بر روی زمین به حوضچه های کوچک آب لازم است. اگرچه

 • آبیاری غرقابی - آبیاری غرقابی چیست؟

  آبیاری غرقابی یک روش باستانی آبیاری  است که توسط نیروی انسانی به به عنوان کشت محصولات زراعی آغاز شد و هنوز هم یکی از معمول ترین روش های آبیاری است که امروزه استفاده میشود .آب توسط لوله به حوزه تحویل داده میشود و به سهولت در سراسر زمین جریان میابد اگر

 • آبیاری تشتکی - آبیاری تشتکی چیست؟

  آبیاری دختان به روش تشتکی چگونه گیاهان را آبیاری کنیم که بازدهی و نتیجه  بهتری از کارمان داشته باشیم ؟ توجه به ریشه گیاه بسیار حائز اهمیت است زیرا ریشه آب و مواد مغزی را از خاک جذب میکند و همچنین  آبرسانی به گل و برگ گیاه را انجام میدهد و سلامت گیاه