گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش اول

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش اول

تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. GrattanUC Davis - Gene MiyaoYolo County

انتشار: دانشگاه کالیفرنیا

ترجمه: Abyar.org

چکیده:

آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای مزایای متعددی نسبت به آبیاری سطحی می باشد.

این سامانه رشد علف های هرز را محدود کرده و به دلیل کاهش اتلاف آب درای یکنواختی آبیاری بالایی می باشد، بسته به نوع طراحی و مدیریت سیستم می تواند همیشه یک رطوبت مناسب در خاک جهت جوانه زنی بذر فراهم کند. این پژوهش نشان می دهد که در خاک های نسبتا سنگین لوم رسی با استفاده از سامانه آبیاری تحت فشار زیر سطحی می توان در گوجه فرنگی درصد جوانه زنی بذرها را به سطح بالایی رساند.

برای نشان دادن سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی محل نصب لوله ها حفاری شده است

برای نشان دادن سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی محل نصب لوله ها حفاری شده است

با گسترش نگرانی ها در مورد منابع آب محدود، تمایل به استفاده از سامانه های آبیاری قطره ای نیز در حال افزایش می باشد. در حال حاضر استفاده از آبیاری قطره ای در بسیاری از محصولات دائمی مانند درختان و انگور متداول است. اما در محصولات ردیفی یکساله کمتر مورد استفاده قرار می کیرد. البته در کشت گیاهان زراعی چند ساله هر دو نوع آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی استفاده می شود. در کشت توت فرنگی معمولا از آبیاری قطره ای زیر سطحی استفاده می گردد و همچنین در کشت گیاه پنبه  و گوجه فرنگی نیز آبیاری قطره ای زیر سطحی به مقدار محدود مورد استفاده قرار می گیرد.

آبیاری زیر سطحی نسبت به آبیاری سطحی دارای مزایای متعددی می باشد. پخش آب به صورت یکنواخت صورت می گیرد، تقریبا تمام قطعات زمین با بازده بالا آبیاری می شوند، آب و مواد مغذی به طور مستقیم به منطقه ریشه می رسد، در صورتی که لوله های آبیاری قطره ای زیر سطحی در عمق 22 سانتی و پایینتر نصب شود، سطح زمین خشک باقی می ماند که اجازه رفت و آمد راحت را به وسایل داده و همچنین رشد علف های هرز را متوقف می کند، و همچنین با این شیوه می توان آبیاری هایی با دور کم و مدت زمان کوتاه را جهت حفظ رطوبت مطلوب در ناحیه ریشه برنامه ریزی نمود.

اجرای لوله های آبیاری زیر سطحی

اجرای لوله های آبیاری زیر سطحی

سامانه های آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای معایب زیر هستند:

هزینه ی بالای اولیه، مشکلات گرفتگی خروجی ها و نشت آب و سایر نگهداری ها و مدیریت ها تمام معایب این سامانه می باشد.از آنجایی که در این سامانه لوله ها در زیر خاک قرار دارند، نگرانی اصلی نشت آب و همچنین گرفتگی نازل ها می باشد.

نگرانی دیگری که در استفاده از سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی در گیاهان ردیفی یکساله مورد توجه است، این است که آیا این سامانه قادر است رطوبت مورد نیاز دانه را در هنگام جوانه زنی تامین کند؟

در حال حاضر تعداد کمی از کشاورزان عمده از آبیاری قطره ای زیر سطحی جهت آبیاری گوجه فرنگی استفاده می کنند. در بسیاری از موارد از آبیاری بارانی جهت آبیاری محصول گوجه فرنگی استفاده می گردد. بنابراین برای تولید این محصول نیاز به دو سامانه آبیاری پرهزینه خواهد بود.

جهت بررسی استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی در هنگام جوانه زنی بذر، یک آزمایش مزرعه ای در دانشگاه دیویس (UC Davis) در طول تابستان سال 1989 انجام شده است.

طراحی آزمایش

سه فاکتور اصلی طراحی و مدیریت آبیاری قطره ای زیر سطحی که بر روی جوانه زنی موثر می باشند عبارتند از:

1-       عمق نصب لوله های آبده در آبیاری زیر سطحی

2-       عمق قرارگیری بذر در خاک

3-       دور آبیاری و مدت زمان آن در طول دوره جوانه زنی بذر

البته شرایط خاک (بافت خاک، ساختمان خاک، مواد آلی، محتوا و رطوبت اولیه خاک) نیز بسیار مهم هستند.

عمق نصب نوار آبیاری قطره ای برای محصولات ردیفی از کمتر از 10 سانتی متر تا 45 سانتی متر متفاوت می باشد. معمول ترین عمق نصب برای گوجه فرنگی بین 20 تا 25 سانتی متر می باشد.

شناسایی عمق مطلوب جهت دفن نوار آبیاری بسیار اهمیت دارد.ارتفاع نصب لوله های آبده باید به اندازه کافی عمیق باشد تا اجازه عملیات زراعی در سطح خاک را بدهد و همچنین باید به اندازه ای نزدیک به سطح باشد که رطوبت کافی جهت جوانه زنی دانه ها را فراهم نماید.

الگوی خیس شدن سطح زمین به نوع خاک، دور آبیاری و مدت زمان آبیاری بستگی دارد، که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این آزمایش سه عمق مختلف 15، 23 و 30 سانتی متری برای نصب لوله های آبده در خاک لوم رسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سایز لوله آبده 16 میلیمتر و با فاصله 150 سانتی متر از هم قرار گرفته اند و فاصله خروجی های لوله از یکدیگر 30 سانتی متر است. نوار آبیاری دقیقا زیر ردیف کاشت بذرها قرار گرفته شده است و میزان آبدهی نوار آبیاری نیز در حدود 3 لیتر در ساعت در هر متر می باشد.

عمق کاشت بذر نیز تاثیر بسیاری در جوانه زنی دارد، عمق کاشت کم، موجب می شود دانه سریعتر جوانه بزند، اما با توجه به عمق کم خاک، رطوبت موجود به سرعت تبخیر شده و جوانه در معرض خشکی قرار خواهد گرفت. و همچنین عمق کاشت زیاد موجب قرار گیری دانه در محیطی با ثباتتر و دارای رطوبت کافی خواهد شد ولی در عین حال ممکن است جوانه زنی یذر به تاخیر افتاده و یا اصلا جوانه نزند. سه عمق 1.5، 4 و 6.5 سانتی متر برای قرار دادن بذر در خاک در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

مدت زمان آبیاری و دور آبیاری نقش مهمی در مرطوب کردن سطح خاک و جوانه زنی دارند. سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی باید با دور آبیاری کم و مدت زمان کافی کار کند تا اطمینان حاصل شود که سطح خاک دارای رطوبت کافی می باشد.

البنه آبیاری زیاد موجب هدر رفت آب از طریق نفوذ عمقی خواهد گردید که این مسئله بدلیل استفاده از سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی برای افزایش راندمان آبیاری مطلوب نخواهد بود.

بهترین شیوه جهت جوانه زنی بذرها در این روش این خواهد بود که سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی تا زمانی که بالای نوارها و همچنین دانه ها مرطوب گردد ادامه پیدا کند. برای خاک لوم رسی که این آزمایش در آن صورت گرفته است، حدود 3.5 میلیمتر آب برای اینکه نواری به عرض 15 تا 30 سانتی متر روی سطح خاک بالای نوارهای آبیاری مرطوب گردد کافی خواهد بود. در خاک ها درشت و سبکتر آب بیشتری نیاز است تا محدوده مورد نظر به رطوبت کافی برسد.

پس از این آبیاری اولیه سه تیمار آبیاری اعمال شده است. قطعات زمین روزانه با مقداری معادل 0.25 ،0.5 و 0.75 تبخیر تعرق مرجع(ETo) آبیاری شدند. ارقام ETo روزانه را ایستگاه هواشناسی مدیریت اطلاعات آبیاری کالیفرنیا(CIMIS) ارائه کرده است. مقادیر مختلف آبیاری با تغییر مدت زمان آبیاری اعمال می گردد. این آبیاری روزانه جهت جبران مقدار رطوبت خاکی است که از طریق تبخیر و تعرق از دست رفته است و برای اطمینان از وجود رطوبت کافی جهت جوانه زنی بذرها.

ترکیبی از سه عمق نصب نوار آبیاری(15،23 و 30 سانتی متر) و سه عمق قرار گیری بذر(1.5، 4 و 6.5 سانتی منر) و سه تیمار آبیاری (مقدار ETo 0.25 ، 0.5 و 0.75) مجموعا در 27 تیمار آزمایش انجام پذیرفت. هر کدام از این 27 تیمار 5 بار در قطعات مختلف تکرار گردید که مجموعا 135 قطعه به طور تصادفی انتخاب گردید. هر قطعه شامل یک ردیف به عرض 150 سانتی متر و طول 10 متر می باشد.

در تمامی قطعه ها محصول گوجه فرنگی (رقم Lycopersicon esculentum, Mill. CV EM 6203) از تاریخ 2 خرداد الی 6 خردادماه با دقت کاشت 33 بذر در هر متر در عمق مورد نظر کاشته شد. سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی نیز راه اندازی گردید تا 3.5میزان  سانتی متر آب جهت مرطوب کردن سطح خاک به زمین داده شود. در 6 خردادماه سه تیمار آبیاری (مقدار ETo 0.25 ، 0.5 و 0.75) در تمامی قطعات اعمال گردید.

نتایج و بحث...

 بخش دوم 

 

دیدگاه‌ها   

0 #1 amini 1393-06-30 13:24
بسیار عالی و کاربردی هست.خیلی ممنون از سایت خوبتون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه
 • آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش اول

  موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش اول تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org چکیده: آبیاری قطره

 • آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش دوم

  موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org نتایج و بحث بذور گو

 • تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا»

  موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با ح

 • آبیاری زیر سطحی - آبیاری زیر سطحی سفالی

  در آبیاری زیر سطحی شبکه ای از لوله های پلی اتیلن هستند که زیر سطح زمین قرار دارند. آبیاری زیر سطحی باعث حفط منطقه از رواناب ها و پساب ها میشود و به دلیل اینکه در زیر زمین قرار گرفته اند و در دسترس توسط انسان نیست و از جهت سلامت عمومی هم مزایایی دارد.

 • آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی

  موضوع: آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی ارائه   : شهرام اشرفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار) فهرست مطالب  : مقدمه - وضعیت مصرف آب در کشور - ویژگی سیستم های آبیاری میکرو

 • تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه»

  موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش

 • تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری»

  موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد ک

 • تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»

  موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد

 • نکاتی برای نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای - بخش دوم

  نکاتی برای نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای - بخش دوم نازلهایکی از مهمترین اجزای سیستم شما، نازل ها هستند که در آنجا آب به گیاهان شما رسانده می شود. به علت چیزهایی که در خط لوله شما روان می شوند، نازل های شما می توانند مسدود شوند. حتی یک بند آمدگی ج

 • تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری

  تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری کارشناس مسئول اصلاح و تغذیه باغات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تغییر در شیوه آبیاری برای بالابردن راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضروری است.

 • ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری

  موضوع: ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم‌بازده آبیاری تالیف  : فرحناز سهراب و فریبرز عباسی چکیده: اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملا واضح و ضروری می باشد. استفاده

 • آبیاری تیپ - سیستم آبیاری تیپ

  آبیاری با نوار تیپ یکی از روش های آبیاری موضعی است که در دو دهه ی اخیر در کشور های پیشرفته صنعتی برای واحد های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است. تنها تفاوت این روش با آبیاری قطره ای کاربرد های نوار تیپ به جای لوله آبده بوده و در واقع این سیستم شامل

 • آبیاری - کاربرد لوله های پلی اتیلن دوجداره گاروگیت آبیاری و زهکشی

  لوله های hdpe تولید شده با استحکام بالا ضد ضربه در مقابل خسارت و آسیب  و ضد حرارت برای حفظ آبی زلال برای سیستم های لوله کشی مدرن فاضلابی در عرصه دریاها خروجی ها و ورودی ها و لوله های آتش نشانی _ این اطمینان را میدهیم از خرید شما برای لوله های پلی اتی

 • آبیاری باغ - قیمت تایمر آبیاری باغچه

  زمانی که شما فراموش کرده اید که شیر آب را باز کنید یا ببندید یا زمان این کار را ندارید سیستم آبیاری قطره ای تایمر دار این مشکل را رفع میکند تایمر دار باعث روشن شدن و خاموش شدن دستگاه آبیاری قطره ای شما خواهد شد بنابراین گیاهان آبیاری به موقع ای خواهن

 • آبیاری ورسک - سیستم آبیاری ورسک

  میکرو آبیاری شامل طیف گسترده ای از دستگاههای کاربردی کم فشار آب میباشد که شامل سر های میکرو اسپری و میکرو اسکنر هایی است که آب را چندین فوت پخش میکند که این دستگاه ها را دستگاه آبیاری مینامند زیرا آب بصورت عمده به گیاهان و مناطق کوچک عرضه میشود با تو