موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»

تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013

ترجمه: Abyar.org

سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد.

بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی

دانشگاه ایالتی کانزاس نرم افزار آنلاینی تهیه و ارائه کرده است که کشاورزان قادر خواهند بود تا بازده سامانه آبیاری قطره ای را در مقایسه با سامانه آبفشان دوار (Center Pivot) و همچنین آبیاری جوی و پشته محاسبه کنند. این نرم افزار را که با استفاده از نرم افزار Excel تهیه و ارائه گردیده است را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. (فایل به زبان انگلیسی می باشد- البته در این نرم افزار پارامترهای مختلف دیگر نیز از جمله بذر و کدهای مورد نیاز کشت ذرت نیز محاسبه و ارائه گردیده است.)

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org

اینگه بیسکونر(Inge Bisconer) مدیر بخش بازرگانی شرکت آبیاری میکروی تورو(Toro): شرکت تورو یک نرم افزار آنلاین ارائه می دهد که کشاورزان را قادر می سازد تا بتوانند مدت زمان برگشت سرمایه اولیه اجرای سیستم آبیاری قطره ای را محاسبه کنند.

این نرم افزار این امکان را فراهم می آورد که کشاورز مقدار اراضی خود، نوع محصولی که قرار است آبیاری گردد، سامانه آبیاری موجود (سطحی، تحت فشار و یا ...)، مساحت تحت پوشش آبیاری و قیمت آب را وارد کند.

به عنوان مثال: یک مزرعه در نبراسکا با کشت محصول ذرت با استفاده از آبیاری سطحی به صورت جوی و پشته  و با مساحت 100 هکتار وجود دارد. می توان در این مزرعه سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی اجرا نمود به طوری که هزینه های اولیه آن در طول 5 سال جبران گردد.

علاوه بر این بیش از 31 هکتار نیز می توان با استفاده از آب ذخیره شده با استفاده از این سامانه به مقدار اراضی تحت پوشش آبیاری اضافه نمود. 

بیسکونر: دوره بازگشت سرمایه با توجه به هر طرح متفاوت است. بنابر این محاسبات هر طرح منحصر به فرد خواهد بود.

 

 

 

 

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش چهارم: چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش سوم: تعمیرات و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای هزینه های سامانه آبیاری قطره ای زیر سط

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش دوم: بازگشت سرمایه افزایش راندمان آبیاری بیشترین تاثیر و مشارکت را در مقایسه اقتصادی س

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش اول تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی; دون آنتونی کشاورز ساکن نبراسکا (مناطق مرکزی ایالات متحده امریکا) با افز

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش دوم
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org نتایج و بحث بذور گوجه فرنگی پس از 5 الی 6 روز از اولین آبیاری شروع به جوانه زنی می کنند . اولین شمارش تعداد جوانه ها در