گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»

تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013

ترجمه: Abyar.org

سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد.

بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی

دانشگاه ایالتی کانزاس نرم افزار آنلاینی تهیه و ارائه کرده است که کشاورزان قادر خواهند بود تا بازده سامانه آبیاری قطره ای را در مقایسه با سامانه آبفشان دوار (Center Pivot) و همچنین آبیاری جوی و پشته محاسبه کنند. این نرم افزار را که با استفاده از نرم افزار Excel تهیه و ارائه گردیده است را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. (فایل به زبان انگلیسی می باشد- البته در این نرم افزار پارامترهای مختلف دیگر نیز از جمله بذر و کدهای مورد نیاز کشت ذرت نیز محاسبه و ارائه گردیده است.)

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org

اینگه بیسکونر(Inge Bisconer) مدیر بخش بازرگانی شرکت آبیاری میکروی تورو(Toro): شرکت تورو یک نرم افزار آنلاین ارائه می دهد که کشاورزان را قادر می سازد تا بتوانند مدت زمان برگشت سرمایه اولیه اجرای سیستم آبیاری قطره ای را محاسبه کنند.

این نرم افزار این امکان را فراهم می آورد که کشاورز مقدار اراضی خود، نوع محصولی که قرار است آبیاری گردد، سامانه آبیاری موجود (سطحی، تحت فشار و یا ...)، مساحت تحت پوشش آبیاری و قیمت آب را وارد کند.

به عنوان مثال: یک مزرعه در نبراسکا با کشت محصول ذرت با استفاده از آبیاری سطحی به صورت جوی و پشته  و با مساحت 100 هکتار وجود دارد. می توان در این مزرعه سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی اجرا نمود به طوری که هزینه های اولیه آن در طول 5 سال جبران گردد.

علاوه بر این بیش از 31 هکتار نیز می توان با استفاده از آب ذخیره شده با استفاده از این سامانه به مقدار اراضی تحت پوشش آبیاری اضافه نمود. 

بیسکونر: دوره بازگشت سرمایه با توجه به هر طرح متفاوت است. بنابر این محاسبات هر طرح منحصر به فرد خواهد بود.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری