موضوع: آبياري ميكرو در فضاي سبز

تالیف  : عباس رهبر

چکیده: آبیاری میکرو و یا خرد آبیاری به گروه خاصی از سیستم های آبیاری تحت فشار اطلاق می گردد که خصوصیت کلی آنها دادن آب در مقادیر اندک و با تواتر بالا می باشد.

 اما در میان سیستم های میکرو روشهایی نیز هستند که گرچه در چهارچوب تعریف فوق قرار دارند ولی به لحاظ مرطوب کردن بخش محدودی از خاک، تحت عنوان آبیاری موضعی یا Localized نیز طبقه بندی می گردند، مانند آبیاری قطره ای که علاوه بر دادن آب در مقادیر اندک، امکان آبیاری موضعی خاک را نیز فراهم می نماید.

انواع سیستم های میکرو مورد استفاده در آبیاری فضای سبز به شرح ذیل می باشند:

الف: آبیاری قطره ای (Drip Irrigation)

ب: آبیاری با کاربرد وسائل پاشنده آب (Water Units)

ج: آبیاری با کاربرد بابلر (Bubbler)

د: آبیاری با کاربرد لوله های دو جداره و نوار

ه: آبیاری زیر سطحی و فضای سبز

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

آبياري ميكرو در زراعتهاي سبزي، صيفي و گياهان ردیفی
موضوع: آبياري ميكرو در زراعتهاي سبزي، صيفي و گياهان تالیف  : حسین دهقانی سانیج     چکیده: خرد آبیاری و یا آبیاری موضعی که ما بنام آبیاری قطره ای می شناسیم از جمله روشهایی است که در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را در کشاورزی پیدا کرده است. در این روش آب فقط در اختیار گیاه قرار گرفته و از آبیاری بخشی از زمین که فاقد گیاه است خودداری می گردد.

مديرکل جهاد کشاورزي استان قم از اختصاص اعتبار براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار خبر داد
مديرکل جهاد کشاورزي استان قم: براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار در قم کمبود اعتبار نداريم مديرکل جهاد کشاورزي استان قم گفت: براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار در روستاهاي استان قم کمبود اعتبار نداريم.

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم ...طبق تعاريف SCS در صورتي كه يكنواختي خروج آب از قطره چكان ها در كل سيستم از 70 درصد كمتر باشد عملكرد سيستم آبياري ضعيف توصيف مي گردد . در سيستم هاي EG1 ، EG2 ، SG2 پارامتر فوق كمتر از 70% و سيستمها داراي عملكرد ضعيف ، در سيستم هاي AG1 ، AG2 برابر 70% و سيستمها داراي ع

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم نتايج و بحث در جدول هاي (7) ، (8) ، (9) پارامترهاي ارزيابي محاسبه شده براي سيستمهاي مورد آزمايش آورده شده است .

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش اول
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش اول تالیف: سعيد برومند نسب[1] – مجيد بهزاد[2] – اسدالله محسني موحد[3] – فرانك برادران[4] چکیده: در شرايط آب و هوائي ايران مشكل اصلي در راه افزايش توليد محصولات كشاورزي ، محدوديت منابع آب مي باشد . روش هاي آبياري قطره‌اي به لحاظ پتانسيل ايده آل در توزيع آب با راندمان بالا ي