موضوع: آبياري ميكرو در زراعتهاي سبزي، صيفي و گياهان

تالیف  : حسین دهقانی سانیج    

چکیده: خرد آبیاری و یا آبیاری موضعی که ما بنام آبیاری قطره ای می شناسیم از جمله روشهایی است که در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را در کشاورزی پیدا کرده است. در این روش آب فقط در اختیار گیاه قرار گرفته و از آبیاری بخشی از زمین که فاقد گیاه است خودداری می گردد.

در هر آبیاری بسته به چگونگی کمی و کیفی آب، نوع محصول، نوع خاک، پستی و بلندی زمین و وضعیت آب و هوا از انواع سیستم ها بکار گرفته می شود که هر کدام دراری خصوصیات ویژه ای می باشند. این روش ها دارای وجوه مشترک و قانونمندیهایی هستند که در طرح خرد آبیاری  بایستی بکار برده شود.تمام این روشها نوعی آبیاری با حجم کم بوده و مواردی مانند تعیین نیازهای آبی گیاه محاسبه ظرفیت سیستم، صافیها، طراحی لوله های اصلی و فرعی، انتخاب نوع سیستم و مسایل و مشکلات مربوط به آنها از جمله وجوه مشترک آنها می باشد. عوامل مختلفی که در روند توسعه سیستم آبیاری میکرو (قطره ایدر سایر کشورهای جهان وجود داشته است که با توجه به شرایط کشور میتواند زمینه این روند را در کشور ما نیز فراهم آورد. این عوامل عبارتند از، بالا بودن دستمزد کارگری، گران شدن قیمت  آب، کمبود آب، شور شدن منابع آبی موجود، عدم امکان استفاده از سایر روشهای آبیاری در توپوگرافی ها، امکان کاربرد توام کود و سم با آب و مناسب بودن سیستم زراعت گلخانه ها.

در این بررسی کاربرد روش آبیاری میکرو (قطره ای) بر روی زراعت ها سبزی و صیفی و گیاهان زراعی ردیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

آبياري ميكرو در فضاي سبز
موضوع: آبياري ميكرو در فضاي سبز تالیف  : عباس رهبر چکیده: آبیاری میکرو و یا خرد آبیاری به گروه خاصی از سیستم های آبیاری تحت فشار اطلاق می گردد که خصوصیت کلی آنها دادن آب در مقادیر اندک و با تواتر بالا می باشد.

مديرکل جهاد کشاورزي استان قم از اختصاص اعتبار براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار خبر داد
مديرکل جهاد کشاورزي استان قم: براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار در قم کمبود اعتبار نداريم مديرکل جهاد کشاورزي استان قم گفت: براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار در روستاهاي استان قم کمبود اعتبار نداريم.

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم ...طبق تعاريف SCS در صورتي كه يكنواختي خروج آب از قطره چكان ها در كل سيستم از 70 درصد كمتر باشد عملكرد سيستم آبياري ضعيف توصيف مي گردد . در سيستم هاي EG1 ، EG2 ، SG2 پارامتر فوق كمتر از 70% و سيستمها داراي عملكرد ضعيف ، در سيستم هاي AG1 ، AG2 برابر 70% و سيستمها داراي ع

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم نتايج و بحث در جدول هاي (7) ، (8) ، (9) پارامترهاي ارزيابي محاسبه شده براي سيستمهاي مورد آزمايش آورده شده است .

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش اول
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش اول تالیف: سعيد برومند نسب[1] – مجيد بهزاد[2] – اسدالله محسني موحد[3] – فرانك برادران[4] چکیده: در شرايط آب و هوائي ايران مشكل اصلي در راه افزايش توليد محصولات كشاورزي ، محدوديت منابع آب مي باشد . روش هاي آبياري قطره‌اي به لحاظ پتانسيل ايده آل در توزيع آب با راندمان بالا ي