گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موضوع: مکان یابی مناطق مستعد جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی دشت برخوار اصفهان)

تالیف  : علیرضا مامن پوش، رضا تفنگ ساز

چکیده: پراکنش جغرافیایی عوامل خاک، آب و اقلیمی در تصمیم گیری و اجرای آبیاری تحت فشار در مقیلس منطقه ای و ناحیه ای از اهمیت خاصی یرخوردار می باشد.

تغییر پذیری مکانی با پارامترهای: نفوذپذیری، هدایت الکتریکی، شوری، وضعیت زهکشی، بافت خاک و پستی و بلندی اراضی در مطالعات متعددی به آنها گزارش شده است. منابع آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در هر منطقه نیز از کیفیت و کمیت واحدی برخوردار نیست و دارای طیفی از تغییرات می باشد. منطقه هیدرولوژیکی برخوار اصفهان در گستره ای به وسعت تقریبی 3621 کیلومتر مربع از استان اصفهان، واقع در شهرستانهای اصفهان،برخوار، میمه، نجف آباد، نطنز، اردستان و خمینی شهر...

واژه های کلیدی: GIS، آبیاری تحت فشار، برخوار

فهرست مطالب:

- مقدمه

- مروری بر تحقیقات گذشته

- مواد و روش ها

- نتایج

- پیشنهادات

- منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری