موضوع: مکان یابی مناطق مستعد جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی دشت برخوار اصفهان)

تالیف  : علیرضا مامن پوش، رضا تفنگ ساز

چکیده: پراکنش جغرافیایی عوامل خاک، آب و اقلیمی در تصمیم گیری و اجرای آبیاری تحت فشار در مقیلس منطقه ای و ناحیه ای از اهمیت خاصی یرخوردار می باشد.

تغییر پذیری مکانی با پارامترهای: نفوذپذیری، هدایت الکتریکی، شوری، وضعیت زهکشی، بافت خاک و پستی و بلندی اراضی در مطالعات متعددی به آنها گزارش شده است. منابع آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در هر منطقه نیز از کیفیت و کمیت واحدی برخوردار نیست و دارای طیفی از تغییرات می باشد. منطقه هیدرولوژیکی برخوار اصفهان در گستره ای به وسعت تقریبی 3621 کیلومتر مربع از استان اصفهان، واقع در شهرستانهای اصفهان،برخوار، میمه، نجف آباد، نطنز، اردستان و خمینی شهر...

واژه های کلیدی: GIS، آبیاری تحت فشار، برخوار

فهرست مطالب:

- مقدمه

- مروری بر تحقیقات گذشته

- مواد و روش ها

- نتایج

- پیشنهادات

- منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

انتشار لیست شرکت های مشاور و پیمانکار آبیاری تحت فشار به همراه آدرس و شماره تلفن
لیست مشاورین و پیمانکاران آبیاری تحت فشار تایید صلاحیت شده کل کشور برای مرداد ماه سال 93. این لیست که توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری تهیه و منتشر گردیده بود شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی مشاور  و پیمانکار دارای صلاحیت در زمینه آبیاری تحت فشار است که در کل کشور موفق به دریافت رتبه بندی از این دفتر گردیده اند.

اجرای آبیاری تحت فشار در 1200 هکتار از اراضی خرم‌دره
اجرای آبیاری تحت فشار در 1200 هکتار از اراضی خرم‌دره مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌دره گفت: در حال حاضر در سطحی حدود یک‎هزار و 200 هکتار از اراضی شهرستان خرم‌دره سیستم‌های آبیاری تحت فشار در حال اجراست.

50 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی مستعد آبیاری تحت فشار است
اجراي طرح آبياري نوين فقط در 33.5 درصد اراضي کشاورزي خراسان شمالی

اعلام نهایی تجدید نظر آزمون طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار
نتیجه نهایی تجدید نظر آزمون طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار اعلام گردید... به گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نتیجه بررسی مجدد اوراق متقاضیان تجدید نظر آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار که در تاریخ 19 و 20 دی ماه سال گذشته به صورت سراسری در کل کشور برگزار گردیده بود به شرح ذیل اعلام گردیده است:

دستورالعمل برآورد قیمت دستمزد اجرای آبیاری تحت فشار در سال 93
دستورالعمل برآورد قیمت دستمزد اجرای آبیاری تحت فشار در سال 93 در آستانه آغاز پرداخت اعتبارات بلاعوض آبیاری تحت فشار در سال 93 در اکثر استان‌ها با توجه به افزایش هزینه های اجرایی طرح‌های آبیاری تحت فشار، پیمانکاران این بخش درخواست افزایش دستمزد اجرایی طرح‌ها را داشتند، این درخواست‌ها در حالیست که در حدود دو سال است که هیچگونه تغییری در هزینه های اج