گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

تالیف  : حسین دهقانی سانیچ

چکیده: روشهای آبیاری تحت فشار به واسطه مزایایی که دارا می باشند و از آن جمله افزایش راندمان آبیاری و کارایی مصرف می باشد، در بسیاری از مناطق جهان

که با محدودیت هایی از نظر منابع آب برای کشاورزی مواجه می باشند، ضرورتا توسعه یافته اند.لیکن این توسعه در تمام کشورها از جمله ایران دارای روند پایدار نبوده است. علت این امر عمدتا وارداتی بودن تکنولوژی در این کشورها می باشد...

واژه های کلیدی: آبیاری تحت فشار، برنامه راهبردی، توسعه پایدار

فهرست مطالب:

- مقدمه

- برنامه های راهبردی تحقیقات

- برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

- منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری