موضوع: روند توسعه و وضعیت آبیاری قطره ای تحت فشار در استان گلستان

تالیف  : کامی کابوسی

چکیده: در چند دهه اخیر، حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیتهای دولت به گسترش سیستمهای تحت فشار اختصاص یافته است. جمعبندی این برنامه ها و تعیین وضعیت توسعه...

 فهرست مطالب:

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

    - تعداد و مساحت طرح های آبیاری بارانی، قطره ای و تحت فشار در استان گلستان

    - درصد اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - مقایسه روند توسعه سالانه آبیاری تحت فشار در استان گلستان با کشور

    - بررسی توسعه آبیاری تحت فشار در استان گلستان طی برنامه پنج ساله کشور

    - تنوع نوع سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای در استان گلستان

    - تنوع نوع محصولات دارای سیستم آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - تنوع نوع بهره برداران طرح های آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - توزیع فراوانی و میانگین مساحت طرح های آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - نوع منابع آب مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشار استان گلستان

    - درصد اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار نسبت به اراضی مستعد در استان گلستان

    - تعداد و مساحت طرح های آبیاری تحت فشار در حال بهره برداری در استان گلستان

منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

طرح آبیاری تحت فشار در 400 هکتار از اراضی گلستان به بهره برداری رسید
طرح آبیاری تحت فشار در سطح 400 هکتار از اراضی زراعی استان گلستان عصرپنجشنبه با حضور ˈمحمود حجتیˈ وزیر جهاد کشاورزی در روستای ˈ میرزاپانگ ˈ از توابع شهرستان گالیکش به بهره برداری رسید.  

چشم‌انداز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار در ایران
موضوع: چشم‌انداز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار در ایران تالیف  : ناصر ولی زاده، حسین دهقانی سانیچ، قاسم زارعی، علی گرجی مقدمه: در حال حاضر کشت آبی در تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد نقش کلیدی دارد. در ایران نیز با توجه به حدود 2000 میلیمتر تبخیر سالیانه و متوسط بارندگی سالیانه 250 میلیمتر، به ناچار باید رطوبت مورد نیاز جهت رشد گیاهان و تولید محص

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

اجرای آبیاری تحت فشار در 1200 هکتار از اراضی خرم‌دره
اجرای آبیاری تحت فشار در 1200 هکتار از اراضی خرم‌دره مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌دره گفت: در حال حاضر در سطحی حدود یک‎هزار و 200 هکتار از اراضی شهرستان خرم‌دره سیستم‌های آبیاری تحت فشار در حال اجراست.

برگزاری دوره فشرده آبیاری تحت فشار در خراسان رضوی
دوره آموزشی طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار زیر نظر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در مرداد و شهریور سال جاری برگزار خواهد گردید.