گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: چشم‌انداز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار در ایران

تالیف  : ناصر ولی زاده، حسین دهقانی سانیچ، قاسم زارعی، علی گرجی

مقدمه: در حال حاضر کشت آبی در تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد نقش کلیدی دارد. در ایران نیز با توجه به حدود 2000 میلیمتر تبخیر سالیانه و متوسط بارندگی سالیانه 250 میلیمتر، به ناچار باید رطوبت مورد نیاز جهت رشد گیاهان و تولید محصولات کشاورزی، از طریق آبیاری تامین شود.

 بدین ترتیب مدیریت آبیاری شامل انتخاب روش صحیح، طراحی و اجرای درست روش آبیاری انتخاب شده و نیز بهره برداری و نگهداری بهینه از آن، اهمیت بسیار دارد، از طرف دیگر، به دلیل محدودیت منابع آب قابل استحصال در کشور، افزایش سطح زیر کشت با الگوی مصرف فعلی آب مقدور نمی باشد و می باید با تحقیق و درایت، به سمت روش های آبیاری برویم که ضمن حفظ پایدار منابع آب، خاک، محیط زیست، بتوان 8 میلیون اراضی فاریاب موجود را با بهره وری آب بالاتر، فاریاب کرد.

در حال حاضر حدود 10 درصد اراضی فاریاب کشور تحت پوشش انواع روش های آبیاری تحت فشار قرار دارند.

این روش ها در اراضی با مساحت های مختلف، توپوگرافی های متغیر ...

ورود روش های آبیاری تحت فشار به کشور ابتدا از طریق کشاورزان علاقه مندی بود که پس از مشاهده این تجهیزات در خارج از کشور ضمن برقرار ارتباط با سازندگان اصلی در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، اقدام به ورود و نصب آنها (اکثرا توسط پرسنل آن شرکت ها) میکردند. پیش بینی شده است که تا سال 1357، 50 هزار هکتار اراضی و باغات به این روش ها مجهز بوده اند. در سال 1367 به دلیل اهمیت و تاثیر روش های آبیاری نوین در توسعه کشاورزی، مطالعات توسعه کاربرد و تولید روش های آبیاری تحت فشار در معاونت آب و خاک وقت وزارت جهاد کشاورزی در کرج آغاز گردید. نتایج این تلاش پیگیر منجر به چاپ 5 مجلد گردید که تمام عوامل فرهنگی، مطالعاتی، طراحی، تولید و اجرای سیستم را در استان ها و کشور شامل می شد. در شهریور 1368 اولین سمینار توسعه روش های آبیاری تحت فشار در کرج برگزار گردید که کارشناسان، اساتید، مشاورین، تولید کنندگان و مدیران وقت در آن شرکت کرده و تولیدات داخلی و خارجی به نمایش گذارده شدند.

سایر فصول:

- سطح انجام شده و برنامه ریزی توسعه سطح زیر کشت روش های آبیاری تحت فشار

- روند سرمایه گذاری دولتی

- عوامل موثر بر انتخاب روش های آبیاری

- عوامل موثر بر توسعه روش های آبیاری تحت فشار

- شرکت های تولید کننده تجهیزات روش های آبیاری تحت فشار در ایران

- شرکت های وارد کننده تجهیزات آبیاری تحت فشار

- شرکت های طراح و مجری روش های آبیاری تحت فشار در کشور

- سطح تکنولوژی تولید تجهیزات روش های آبیاری تحت فشار در کشور

- ارزیابی انجام شده در مورد طرح های آبیاری تحت فشار

- شناسایی پهنه های مستعد توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در کشور

- پیشنهادات

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری