گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران

تالیف  : سید احمد حیدری‌یان

چکیده: بررسی های سازمان خواروبار جهانی نشان می دهد که سهم کشاورزی فاریاب از تامین غذای جهان الزاما باید از 34 درصد در حال حاضر به 45 درصد در سال 2020 افزایش یابد. موانع و محدویت های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه...

 فهرست مطالب:

مقدمه

1- مدیریت آبیاری و تغییرات ساختاری در نظام بهره برداری کشاورزی ایران

1-1- تجربه اصلاحات مدیریت آبیاری ایران

  • برنامه ایجاد شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری

  • برنامه ایجاد تشکل های کشاورزی و آب بران

2-1- برنامه های فعلی اصلاحات مدیریت آبیاری در ایران

2- تشریح مسایل و مشکلات ساختاری مدیریت آبیاری در سامانه های آبیاری

1-2- مراحل اصلاحات مدیریتی و موانع ساختاری

2-2- بررسی مسایل ساختاری از ابعاد ملی و محلی

3- ساختار پیشنهادی برای بهبود مدیریت سامانه های آبیاری

4- خلاصه و جمع بندی

 

 پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری