موضوع: استفاده از پوششهای ژئوسنتتیک در کانالها و مخازن آب

تالیف  : محمد موحدان 

فهرست مطالب:

- مقدمه

- ویژگیهای انواع مواد ژئوسنتتیک

- ژئو ممبران ها

- کاربرد ژئوسنتتیکها در آبیاری و زهکشی

- استفاده از ژئوسنتتیکها در پوشش کانالهای آبیاری و مخازن آب

- انتخاب و نصب ژئو ممبران

- جمع بندی و نتیجه گیری

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

جهاد کشاورزی شهرستان شوش باید استفاده از طرح­های آبیاری تحت فشار را در اولویت کار خود قرار دهند.
جهاد کشاورزی شهرستان شوش باید استفاده از طرح­های آبیاری تحت فشار را در اولویت کار خود قرار دهند...

توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک
موضوع: توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک تالیف  : پریسا مهدوی ، محمد جواد منعم چکیده:ضعف عملکرد شبکه های روباز و توسعه اخیر شبکه های تحت فشار، ضرورت توسعه روش ها و ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد شبکه های تحت فشار در جهت پیشگیری از ضعف عملکرد و یا بهبود عملکرد را گوشزد می نماید. در

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)
 

چرا مدیران ما در مصاحبه ها عمومی از آمارهای تایید نشده استفاده میکنند؟
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان زنجان: زنجان در اجرای آبیاری تحت فشار با نرم کشوری هماهنگ است مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به استقبال بالای کشاورزان زنجانی از سیستم‌های آبیاری تحت فشار گفت: استان زنجان در این راستا با نرم کشوری هماهنگ است.