موضوع: آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی

ارائه   : شهرام اشرفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار)

فهرست مطالب  :

مقدمه

- وضعیت مصرف آب در کشور

- ویژگی سیستم های آبیاری میکرو

 طرحهای تحقیقاتی انجام شده

- اثر دور آبیاری و آرایش بوته بر عملکرد خربزه در خراسان

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد خربزه

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد هندوانه

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد گوجه فرنگی

- بررسی استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی بر گوجه فرنگی

- بررسی اثرات تراکم بوته، آرایش کاشت و مقادیر مختلف آب در آبیاری قطره ای سطحی ذرت بر کارائی مصرف آب

- بررسی اثرات تراکم بوته، آرایش کاشت و مقادیر مختلف آب در آبیاری قطره ای زیر سطحی ذرت بر کارائی مصرف آب

راهکارها و پیشنهادها

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

 

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش دوم
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org نتایج و بحث بذور گوجه فرنگی پس از 5 الی 6 روز از اولین آبیاری شروع به جوانه زنی می کنند . اولین شمارش تعداد جوانه ها در

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش اول
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش اول تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org چکیده: آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای مزایای متعددی نسبت به آبیاری سطحی می باشد.

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش چهارم: چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

آموزش آبیاری گلها و گیاهان آپارتمانی
آبیاری مشکل‌ترین قسمت پرورش گیاه آپارتمانی هست. گیاه مثل انسان برای زندگی به آب نیاز دارد. آبیاری گل ها و گیاهان آپارتمانی باعث می‌شود که مواد غذایی به برگ منتقل بشه که این مواد غذایی برای رشد گیاه آپارتمانی خیلی مفید است. خیلی از گلهای آپارتمانی را توی اتاق‌های نگه می‌دارند که پنجره هاش بسته است که این باعث خشک شدن هوا داخل اتاق میشه خشک بودن هوا