گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی

ارائه   : شهرام اشرفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار)

فهرست مطالب  :

مقدمه

- وضعیت مصرف آب در کشور

- ویژگی سیستم های آبیاری میکرو

 طرحهای تحقیقاتی انجام شده

- اثر دور آبیاری و آرایش بوته بر عملکرد خربزه در خراسان

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد خربزه

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد هندوانه

- بررسی و مقایثه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد گوجه فرنگی

- بررسی استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی بر گوجه فرنگی

- بررسی اثرات تراکم بوته، آرایش کاشت و مقادیر مختلف آب در آبیاری قطره ای سطحی ذرت بر کارائی مصرف آب

- بررسی اثرات تراکم بوته، آرایش کاشت و مقادیر مختلف آب در آبیاری قطره ای زیر سطحی ذرت بر کارائی مصرف آب

راهکارها و پیشنهادها

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری