گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مقالات آبیاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

موضوع: کاربرد لوله‌های دریچه دار (هیدروفلوم) در آبیاری

تالیف  : ناصر ولی زاده، سحر ملک زاده

چکیده: در آبیاری سطحی، احداث نهر آبیاری خاکی، تلفات آب در انتقال و غیر یکنواختی پخش در سطح مزرعه را به همراه داشته، یکی از گزینه ها، استفاده از لوله های دریچه دار(جامد یا قابل انعطاف) می‌باشد....

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موضوع: آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی

ارائه   : شهرام اشرفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار)

فهرست مطالب  :

مقدمه

- وضعیت مصرف آب در کشور

- ویژگی سیستم های آبیاری میکرو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موضوع: معرفی سیستم آبیاری کابلی

تالیف   : نادر حیدری

چکیده  :سیستم آبیاری کابلی توسط آزمایشگاه واحد تحقیقات مدیریت آب و خاک وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در شهر کیمبرلی از ایالات آیداهو ارائه و توسعه پیدا نموده است.

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری