بانک مقالات

تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره
تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره

مقالات آبیاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گیاه برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و آب در اثر آبیاری به صورت ذخیره در خاک موجود است. اتمسفر انرژی لازم برای گیاه را تامین مینکند تا بتواند آب مورد نیاز خود را از خاک دریافت کند. حدود 90% اجزاری فعال گیاه از آب تشکیل شده و بیش از 99% آب مصرفی گیاه صرف تعرق میشود.تعرق زمانی انجام میشود که فشار بخار آب در داخل روزنه گیاه بیشتر از فشار بخار آب در هوای مجاور بوده و روزنه ها نیز باز باشند. هرزمان که روزنه ها باز باشند عمل تعرق انجام میپذیرد.


همزمان با خروج آب از برگ ها گیاه آب را از طریق ریشه ها جذب میکند تا آبی که از طریق تعرق از دست رفته است جبران شود. خاک را میتوان مخزنی دانست که آب را موقتا در خود ذخیره کرده و سپس به تدریج در اختیار گیاه قرار میدهد. حدا اقل نیروی لازم برای استخراج بستگی به رطوبت خاک و نوع خاک دارد. انرژی لازم برای گیاه به منظور تأمین آب مورد نیاز از خاک توسط خورشید تامین میشود.  بالا بودن دما باعث افزایش تعرق و مرطوب بودن هوا موجود کاهش آن میشود. عامل مهم دیگر سرعت باد است که باعث میشود بخار آب تجمع یافته در سطح برگ ها از محیط خارج شده و اختلاف فشار بخار بین گیاه و هوا را تشدید نماید.


انتقال آب از سطح خاک به هوا را تبخیر و خارج شدن آن را از گیاه تعرق میگویند. در زراعت تقریبا برای تولید هر کیلوگرم ماده خشک گیاهی 500 کیلوگرم آب توسط ریشه ها به مصرف میرسد که تمام آن از طریق روزنه ها از گیاه خارج میشود.
بعضی آبیار های باتجربه میدانند چه زمانی و به چه مقدار مزرعه را آبیاری کنند. در حال حاضر اجرای اِیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و تحویل حجمی آب به زارعین براساس تبخیر – تعرق زراعت ها انجام میشود. از آنجایی که عوامل بسیار زیادی در تبخیر-تعرق دخالت دارد برآورد دقیق تبخیر-تعرق اگر نتوان گفت که غیرممکن است کاریست بسیار مشکل. برای این منظور رسوبت خاک را در ابتدا و انتهای دوره معینی اندازه گیری و مقادیر آب ورودی و خروجی از زمین نیز اندازه گیری و از روی آنها تبخیر-تعرق تخمین زده میشود.
در عملیات طراحی سیستم های آبیاری رای تخمین تعرق-تبخیر عملا از روش های غیر مستقیم یا روش های محاسباتی استفاده میشود. روش هایی که برای محاسبه پیشنهاد شده است هرکادام از نظر داده های مورد لزوم نیاز های متفاوتی دارند. در برخی از انها لازم است آمار روزانه وجود داشته باشد حال آنکه برای تعدادی ازروش ها داشتن آمار ماهانه هواشناسی کفایت میکند.
برخی از روش ها علاوه بر دما به امر رطوبت نسبی و سرعت باد نیز نیاز دارند و برای برخی از روش ها باید امار تابش خورشید و یا ساعات آفتابی روز هم  وجود داشته باشد. در تمام روش هایی که توسط آنها تبخیر – تعرق گیاه محاسبه میشود لازم است ضریب گیاهی نیز محاسبه شود. ضریب گیاهی یک مقدار ثایت نبوده و مقدار آن در طول دوره رویش گیاه تغییر میکند.


ضریب در ابتدای دوره رشد کم و به تدریج در مرحله میانی رشد به حداکثر خود رسیده و سپس کاهش پسیدا میکند اما مقدار ان همواره از یک کمتر است. هرزمان که آبیاری صورت گرفته است به دلیل مرطوب بودن سطح خاک در یکی دو روز اولیه تبخیر از سطح خاک شدت گرفته و حتی ضریب گیاهی را تا مرز یک نیز رسانده است. علاوه بر این در اوایل آبیاری به دلیل مرطوب شدن منطقه ریشه ها تعرق زیادتر است.
محاسبات نیاز ابی ممکن است برای دو منظور کلی انجام شود. یکی برای برنامه ریزی آبیاری در یک مزرعه و دیگر محاسبات برای طراحی یک پروژه. اگر تبخیر-تعرق روزانه یا ماهانه را طی یک دوره آماری طولانی مدت برای هر سال محاسبه کنیم مشاهده خواهد شد که به دلیل تغییر شرایط هوا در هر سال ارقام متفاوتی به دست می آید.
در یک طرح آبیاری از نظر اقتصای به صرفه نخواهد بود که سیستم را طوری طراحی کنیم که تقریبا در تمام سال ها نیاز آبی گیاهان تامین شود. در اقتصادی ترین سیستم آبیاری باید زارع یک ریسک مشخصی را برای عدم تامین آب بپذیرد. باید توجه داشت که بخشی از نیاز ابی گیاه معمولا توسط باران تامین میگردد. در محاسبات نیاز ابیاری باید باران موثر از مقدار تبخیر-تعرق کسر شود. باران موثر بستیگی به مقدار بارش و نیاز آبی گیاه دارد .
حداکثر نیاز روزانه آبیاری طرح بر اساس بالاترین شدتن تبخیر تعرق روزانه از گیاه تعیین میشود. ولی در پاره ای موارد مانند آبیاری های اولیه (خاکاب) و یا شالی کاری حداکثر نیاز روزانه آبیاری طرح بر اساس مقدار آب مورد نیاز  در زمان آماده سازی زمین به دست می آید که  بیشتر بستگی به شرایط محلی داشته که این موارد استتثنا بوده.
حداکثر نیاز روزانه آبیاری طرح معمولا برحسب میلیمتر در روز یا لیتر در ثانیه در هکتار که همان مدول آبیاری میباشد سنجیده میشود. حداکثر نیاز روزانه بستگی به نوع گیاه، آب، هوا  و خاک دارد. در طراحی مزارع بزرگ توصیه میشود که حداکثر نیاز روزانه آبیاری براساس آمار هواشناسی برای سالهای مختلف آماری محاسبه و سپس فراوانی وقوع آنها مورد بررسی قرار میگیرد.


به کلیه عملیاتی که طی ان مشخص شود چه موقع و چه مقدار اب به زمین داده شود برنامه ریزی آبیاری گویند. برنامه ریزی آبیاری از این جهت اهمیت دارد که علاوه بر صرفه جویی در مقدار اب زارع میتواند هماهنگ با ان سایر عملیات کشاوزی را نیز تنظیم نماید. با برنامه ریزی آبیاری میتوان استراتژی آبیاری را نیز طراحی کرد.
در ابیاری کامل تمام نیازهای آبیاری برآورده میشود. حال انکه آبیاری ناقص نوعی استراتژی است که در ان مقدار کمتری آب به زراعت داده میشود تا آب کمتر و همچنین انرژی و هزینه کمتری مصرف شود. با آبیاری ناقص میتوان در یک یا چند مرحله از رشد گیاه را با تنش مواجه ساخت و در عوض طی مراحل بحرانی آب کافی و کامل در اختیار زراعت قرار داده شود تا به ازای هر واحد آب مصرفی حداکثر محصول تولید شود.
ساده ترین روش برای تعیین زمان آبیاری این هست که برخی از خصوصیات بارز گیاه را گرفته و تغییرات آنرا در روزهای بعد از آبیاری تعقیب کنیم. شادابی برگ ها و شاخه ها و رزنگ برگ ها از جمله پارامترهایی میباشند که با تغییر شدید آنها در هنگام تشنگی گیاه میتوان زمان آبیاری را تعیین کرد. با اندازه گیری روزانه قطر ساقه و ارتفاع گیاه میتوان به سرعت رشد پی برد و هر زمان که این سرعت متوقف گردید نشانه آن است که باید آبیاری صورت پذیرد.
افزایش دمای برگ نشانه کاهش تعرق و بسته شدن نسبی یا کامل روزنه هاست. مناسب ترین زمان برای اندازه گیری دمای برگ هنگامیست که یک تا یک  و نیم ساعت از ظهر خورشیدی گذشته باشد تا دمای برگ به حداکثر خود برسد. هنگامی که این مقدار به حد بحرانی رسید باید آبیاری انجام شود.
مقاومت روزنه ها نسبت به خروج آب از جمله نمایه های دیگر برای تعیین آبیاری به شمار میرود. هرچه مقاومت روزنه زیادتر باشد نشانه ان است که نیاز به آب در گیاه بیشتر است. نمایه های خاک که در تعیین زمان آب به کار میرود مشتمل بر تعیین رطوبت خاک و مقایسه آن با حداقل رطوبت است که باید خاک قبل از ابیاری داشته باشد.
برای اندازه گیری رطوبت خاک میتوان از یکی از روش های معمول مثل روش های جرمی، حجمی و بلوک گچی و تانسیو متر و نوترونمتر و یا حتی روش های ساده ای مانند لمس کردن خاک با دست استفاده کرد. برخی زارعین برای تعیین زمان آبیاری از روش بیلان آب استفاده میکنند. مقدار آبی که در هر نوبت به زمین داده میشود بستگی به رطوبت حاک قبل از آبیاری و عمق توسعه ریشه ها دارد .

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.
مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.
مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات زهکشی در طرح که این امر هزینه ها و بازدهی طرح را تغییر خواهد داد. بنابراین لازم میشود که ازهمان ابتدای طرح به مساله کیفیت آب و خاک توجه گردد. در خاک های زراعی پس از آبیاری به تدریج که آب ثقلی خارج می شود و یا مقداری آب توسط ریشه های گیاه جذب می شود غلظت نمک در محلول خاک افزایش می یابد .


در طراحی آبیاری معمولا سعی می شود از محاسبات وقت گیر تئوری پرهیز شده و تا حد امکان از رابطه های کاربردی که نتایج پزوهشها صحت نسبی آنها را ثابت نموده است استفاده شود.غالبا ارقام شوری خاک یا آب که برحسب هدایت الکتریکی (EC) ارائه میشود این احساس را که واقعا چقدر نمک در آب یا خاک وجود دارد به دست نمی دهد.
از روی شوری آب آبیاری نیز می توان شوری محلول خاک را که در واقع گیاه با آن سر و کار خواهد داشت به دست آورد. زیرا برای یک زارع یا طراح سیستم های آبیاری امکان این که از خاک عصاره اشباع گرفته و سپس با آزمایش آن پی به شرایط محلول خاک ببرد بسیار مشکل است. اما برداشت نمونه از آب آبیاری و تعیین شوری آن کاری نسبتا ساده می باشد.


هنگامی که یک نمونه آب یا عصاره اشباع خاک برای انجام آزمایشات شیمیایی به آزمایشگاه ارسال می گردد. معمولا برخی پارامترها اندازه گیری و برخی دیگر از روی محاسبه به دست می آیند.گیاهان زراعی به کلر کمتر حساسیت نشان می دهند این حساسیت فقط درمورد درختان میوه از اهمیت برخوردار است. تاثیر سدیم و یون کلر به خصوص در آبیاری بارانی که آب روی گیاه پاشیده می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زراعت های آبی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک که آب از منابع زیرزمینی تامین می شود اکثر آبها کم و بیش شور بوده و در اثر استفاده طولانی مدت خاک نیز به تبعیت از آن شور شده است.


برای جلوگیری از شور شدن خاک باید مقداری اضافه آبیاری کرد تا نکم ها شسته شده و از خاک خارج شوند.  در طراحی سیستم  آبیاری نه تنها باید مساله شوری در نظر گرفته شود بلکه مدیریت آب و خاک نیز باید براساس وضعیت کیفی آب و خاک باشد. تمام آبها کم و بیش محتوی نمک های مختلف می باشند .یون هایی که معمولا برای تعیین درجه تناسب آب برای آبیاری اندازه گیری می شوند عبارتند از: سدیم. منیزیم. کلسیم به عنوان کاتیون ها و سولفات . کلر.. بی کربنات و کربنات به عنوان آنیون ها.
درجه تاثیر کیفیت آب بر رشد گیاه تابعی از شرایط فیزیکی خاک. درجه مقاومت گیاه به شوری. وضعیت آب و هوایی . روش آبیاری تعداد دفعات آبیاری و مقدار آبی است که به زمین داده می شود.

اثر عمده شوری آب این است که به دلیل بالا بودن پتانسیل اسمزی .جذب آب توسط ریشه ها را کاهش داده و لذا تبخیر-تعرق گیاه کاهش پیدا میکند که در نتیجه مقدار محصول نیز تقلیل پیدا می کند. در طرح های آبیاری کنترل نمک از طریق دادن آب اضافی به خاک در هنگام آبیاری صورت میگیرد. آب اضافی ممکن است شوری خاک را کنترل و تعدیل نماید ولی اثرات زیان آور سیدم را ممکن است برطرف نکند.لذا می بایست در هنگام آبیاری آنقدر آب اضافی به خاک داده شود تا شوری و سدیم هردو کنترل شوند.
شورشدن زمین هایی که قبلا حاصلخیز بوده اند بستگی به شوری اولیه آب آبیاری و مقدار آبی دارد که مازادبرتبخیر –تعرق به زمین داده می شود تا از منطقه توسعه ریشه ها عبور نموده و نمک هایی که به تدریج در لایه سطحی خاک تجمع می یابند به اعماق پایین شسته شوند. آن بخش از آب آبیاری که به داخل خاک نفوذ کرده و از منطقه ریشه ها میگذرد جز آبشویی نام دارد.

شوری در فاصله بین آبیاری ها متناسب با رطوبت تغییر می کند. رطوبت در قسمت بالای منتطقه ریشه ها کم و در پایین زیاد است و ریشه ها آب مورد نیاز خود را عمدتا از قسمت مرطوب خاک که غلظت کمتری دارد اخذ میکنند. وجود ین سدیم در آب آبیاری یا خاک موجب می شود که نفوذ پذیری خاک نسبت به آب مختل شود.این اثر علاوه بر تاثیری است که سدیم مستقیما بر بعضی گیاهان داشته و ممکن است برای آنها سمی باشد. تبخیر- تعرق باعث می شود که غلظت محلول خاک نسبت به آب آبیاری مرتب افزایش یابد.
غلظت نمک نه تنها در فاصله بین آبیاری ها متغیر است بلکه نسبت به عمق نیز متغیر می باشد.هرچه به اعماق برویم معمولا غلظت نمک زیادتر می شود و هرچه از زمان آبیاری بگذرد بر غلظت نمک افزوده میشود.


نیاز آبشویی عبارت است از مقدار آبی که علاوه بر نیاز گیاه باید به خاک داده شود تا نمک ها را شسته و از منطقه ریشه ها خارج کند. بنابراین نیاز آبیاری مجموع نیاز آبی و مقدارآبی است که برای شستشوی نمک ها لازم است. کوتاه کردن فاصله بین آبیاری ها موجب می گردد تا رطوبت خاک همیشه درصد نسبتا بالایی ثابت نگه داشته شده و به این ترتیب غلظت نمک به حدی نرسد که برای گیاه زیان آور باشد. روشهای آبیاری قطره ای که در آن گیاه هرروز یا هر 2 تا 3 روز یکبار آبیاری می شود به مراتب بهتر از روش هایی است که فاصله آبیاری ها در آن زیاد باشد.


درصورتی که آب اضافی در زمستان موجود باشد با وارد کردن آن در خاک و به خصوص غرقاب کردن می توان نمک های تجمع یافته در دوره کشت قبل را از خاک خارج نمود. توصیه میشود قبل از کشت مجدد زمین یک بارآبیاری شود تا نمک ها شسته شده و از دسترس جوانه های گیاه خارج شود. سبزشدن بذرها در هنگام آبیاری با آب شور یکی از مشکلات عمده است. در آبیاری های ردیفی با انتخاب مناسب جوی و پشته ها و محل صحیص بذرکاری میتوان بر این مشکل غلبه کرد. اگر آبیاری جویچه ها طوری باشد که پشته ها فقط از یک طرف خیس شوند نمک ها در منتهی الیه پشته جمع شده و کشت در وسط پشته مشکلی ایجاد نخواهند کرد.


در پشته هایی که از دوطرف آبیاری می شوند بهتر است تا آنها را پهن تر گرفته و به جای یک ردیف گیاه دو ردیف بذرکاری شوند و اگر پشته ها فقط از یک طرف آبیاری می شوند حتی الامکان بذرکاری نزدیک جویچه آبیاری باشد. برای کنترل شوری از طریق کم کردن فاصله آبیاری ها بهتر است از روشهای قطره های یا بارانی استفاده نمود.
بیشترین  محصول یا درآمد اقتصادی زمانی حاصل خواهد شد که با استفاده از آب شیرین محصولات با ارزش و با استفاده آب شور محصولاتی کشت کنیم که مقاوم به شوری باشند. برخی عملیات مانند شخم عمیق استفاده از کودهای آلی اجرای طرح های زهکشی سطحی و زیرزمینی و استفاده از مواد اصلاح کننده مانند گچ و گوگرد می توان دربهبود وضعیت خاک هایی که تحت تاثیر شوری قرار گرفته و یا با آب شور آبیاری می شوند موثر است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا میتوان با آب شور دریا کشاورزی و آبیاری کرد؟ کشاورزی با آب دریا شدنیست؟

آبیاری با آب شور دریا
آبیاری با آب شور دری

آب شور دریا به دیواره های متخلخل (سوراخدار یا شیاردار) گلخانه پمپاژ میشود. ظاهرا چیزی شبیه به پمپاژ آب روی پوشال های دیواره کولر آبی های خودمان. این کار آب دریا را شیرین نمیکند اما محیط گلخانه را خنک میکند. البته نیاز به وزش باد هست. اگر باد کافی نباشد باید بوسیله یک فن جریان هوا را ایجاد کرد. در مناطق کویری دمای مناسب برای کشاورزی را باید ایجاد کرد.به همان اندازه که به شیرین کردن آب نیاز هست به خنک شدن محیط رشد گیاه هم نیاز هست.

کشاورزی با آب دریا
کشاورزی با آب دریا

هوای مرطوب شده در گلخانه جریان پیدا میکند. و از دیواره دیگر گلخانه خارج میشود. دیوار دوم هم با پمپاژ آب دریا خنک میشود. و در اینجا مقداری از آب موجود در هوای مرطوبی که در حال خروچ از گلخانه هست تقطیر میشود. آب تقطیر شده شیرین است و بوسیله آن میتوان آب مورد نیاز آبیاری را تأمین کرد. اگر محل احداث گلخانه برق ندارد میتوان بوسیله سلول های خورشیدی برق مورد نیاز گلخانه را تولید کرد. کشاورزی با آب دریا نیازی به سم ندارد زیرا عبور هوا از دیواره هایی که آب دریا روی آن جریان دارد باعث ایزوله شدن هوا میشود.

در گلخانه ای در بیابان های جنوب استرالیا 17000 تن گوجه فرنگی در سال تولید می شود. این گلخانه اولین سیستم کشاورزی در نوع خود در جهان است چراکه در آن خاک، آفت کش، سوخت های فسیلی یا آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار نمی گیرد. در حالی که تقاضا برای آب شیرین و انرژی همچنان رو به افزایش است، این گلخانه ممکن است چهره کشاورزی آینده باشد.

تعدادی از گلخانه‌های آب دریا در کشورهای عمان، دوبی (ابوظبی)، جزایر قناری (در حال ساخت) و استرالیا ساخته شده‌اند که مشغول فعالیت هستند. در ایران این نوع از گلخانه بیشتر حالت پایلوت یا آزمایشی دارد، به‌عنوان مثال یک واحد گلخانه آب دریا در سال 1391 در محل مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر برپا شد و پژوهش‌ها در این زمینه ادامه دارد. به نظر شما کشاورزی با آب دریا توجیه اقتصادی دارد؟

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از آنجایی که ذخایر آب شیرین در سراسر جهان در حال محدود شدن بوده و بسیاری از آب های آبیاری و در خصوص آب چاه های مناطق خشک و نیمه خشک دستخوش فرایند شوری گردیده اند و بسیاری از مشکلات اساسی در امر کشاورزی به ویژه در مناطق خشک ایران وجود منابع آب با کیفیت نامناسب می باشد آب های شور موجب محدودیت برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک است لذا بهره برداری از منابع آب شور مدیریت ویژه ای را می طلبد تا ضمن دستیابی به تولید بهینه به کشاورزی پایدار دست یافته به منظور بررسی تاثیر مصرف آب های شور بر خاک و گیاه یک سری مطالعات با استفاده از تیمارهای مختلف مدیریتی بر روی درختان پسته رقم فندقی در کشت و صنعت و کرمان وابسته به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی واقع در بخش مرکزی شهرستان کرمان به اجرا درآمد در اولین مطالعات با توجه به منابع مختلف آب با شوری های متفاوت و امکان اختلاط آب و تهیه کیفیت های مختلف آب آبیاری وجود داشت و ۶ تیم مدیریت مصرف آب های شور در مقاطع مختلف سال با استفاده از ۶ کیفیت آب آبیاری در را در قالب طرح آبیاری با بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در آمد.


تولید محصولات زراعی و باغی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند منطقه خاورمیانه به خصوص کشور عزیزمان ایران به تامین آب کافی و با کیفیت مناسب بستگی دارد در کشاورزی تامین آب را زمان کافی می‌دانند که در طول فصل رشد و علی‌الخصوص در ماه های گرم سال مقادیر کافی آب برای آبیاری به منظور رفع نیازهای آبی گیاه به آسانی در دسترس گیاه قرار گیرد این مسئله نه تنها به مقدار آب موجود بستگی دارد بلکه بود به واسطه کشاورزی آبی اجرا شده در منطقه نیز وابسته است در مناطقی مانند جنوب شرق کشور که کشاورزی فاریاب دائماً با کمبود آب آبیاری مواجه می شود عمدتاً و پرورش و روشهای افزایش کمیت آب به طور مثال استفاده از آبهای زیرزمینی تاکید می شود.


در نتیجه با افزایش برداشت آب از سفره های زیرزمینی و نهایتا گفته منابع آب این مناطق باعث می گردد برای جبران کمبود آب سفره زیرزمینی آب از مناطق همجوار به سمت منطقه ای که با بیلان منفی آب مواجه شده حرکت کنند و در مسیر با عبور از روی لایه های نمکی و آیین‌های مختلف تغییر کیفیت داده و این امر باعث شور شدن آب آن مناطق شده است کیفیت آب زمانی برای تولید محصولات کشاورزی مناسب محسوب شود که بتوانند به تنهایی یا در ترکیب با دیگر منابع آب به کار می رود و در بلند مدت عملکرد های اقتصادی مناسب تولید باید در طی چند سال اخیر به دلیل وقوع تغییرات اقلیمی امکان تجدید آب این منبع حیاتی در بعضی از نقاط دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه از بین رفته است لذا برای تولید محصولات کشاورزی مناسب است که این مناطق به توانند از آب باکیفیت پایین تر استفاده کنند کیفیت واقعی آبی برای آبیاری مناسب باشد بستگی به تحمل محصول به شوری شرایط مکانی روشهای مدیریتی دارد مشکلات شوری و اثرات آن بر کشاورزی در اراضی خشک سالهاست مورد شناسایی قرار گرفته است اما تنها در ۵۰ سال اخیر کارشناسان و متخصصان مربوطه وقت خود را صرف مطالعه شوری در رابطه با عوامل فیزیکی شیمیایی و زیستی و یا مدیریتی که بر خاک ها آب و گیاهان تاثیر می‌گذارد کرده اند شوری آب و اسیدیته آنها جزو عوامل ایجاد تنش در گیاه می باشند اما با این وجود پیش‌بینی عملکرد یک محصول با فرض داشتن اطلاعات درباره کیفیت آب خاک اقلیم همچنان دشوار است زیرا عوامل گیاهی خاکی و جوی در گذر زمان تغییر کرده و تحمل محصول به شوری می‌توانند بسته بستن محصول شرایط دما و رطوبت متفاوت باشد.


مطالعاتی که در بسیاری از مناطق خشک جهان انجام شده بیانگر آن است آبی که عموما آن را برای استفاده در کشاورزی بسیار شور طبقه‌بندی می‌کنند با موفقیت برای آبیاری بسیاری از محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است گرچه ممکن است عملکرد محصولات در حالات بهینه قرار نگرفته باشد و برای کشاورزی سود اقتصادی مناسبی را داشته است.


باید متذکر شد به منظور ادامه عملیات نامحدود آبیاری با آب شور حفظ تعادل شوری مطلوب در سطح مزرعه یا باغ حائز اهمیت می باشد برای رسیدن به یک تعادل مناسب به زهکشی و دفع کافی از آب ها نیاز است راهکارهای مدیریتی آبیاری با آب شور که توسط کشاورزان و متخصصان در منطقه جنوب شرقی کشور به ویژه در استان کرمان و عمدتاً بر روی باغات پسته انجام شده باعث گردیده است شوری در منطقه توسعه ریشه در محدوده قابل‌قبولی نگه داشته شده و خاک ها از زهکشی مناسب و کافی برخوردار شوند.

چینی‌ها با آب شور برنج کشت می‌کنند

محققان چینی به روشی دست پیدا کرده‌اند که در آب شور می‌توان با سه برابر ظرفیت بیش از آب شیرین، برنج کشت کرد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دانشمندان چینی اعلام کردند به روش پیشرفته‌ای در حوزه کشاورزی برای کشت برنج با قابلیت برداشت بالا در آب شور دست پیدا کرده‌اند.در همین حال محققان «مرکز تحقیق و توسعه برنج کوینجادو» چین اعلام کردند به وسیله این روش می‌توان بازدهی برداشت برنج را در هر هکتار در مقایسه با روش‌های مشابه تقریبا 3 برابر افزایش داده و به 4.5 تن رساند. نکته قابل توجه این است که محققان چینی می گویند این روش آماده تجاری‌سازی است.به گفته یکی از مقامات چینی، کاشت برنج با استفاده از آب شور می‌تواند ظرفیت تولید برنج این کشور را در حدود 20 درصد افزایش و نیاز 200 میلیون نفر را تامین کند.در حال حاضر نوع جدیدی از برنج هیبریدی در 200 مزارع استان ساحلی «کوینجادو» چین پروش داده می شود و روش آبیاری آن به این گونه است که نمک آب «دریای زرد» چین را رقیق و پس از آن، در کانال هایی برای آبیاری شالیزارها هدایت می‌کنند.بر همین اساس روش جدید چینی‌ها، پرورش برنج در آب کاملا شور را امکان پذیر می کند.

به طور کلی آب آبیاری بدون املاح نیست و هیچ گیاهی بدون جذب املاح قادر به رشد و نمو نیست هر گیاهی بسته به میزان تحمل آن نسبت به کل املاح موجود در آب آبیاری یا خاک واکنش متفاوتی نشان می‌دهد شناسایی واکنش گیاهان نسبت به شوری های ایجاد شده در خاک کمک شایانی در مدیریت پایدار استفاده از آب شور در کشاورزی است.

اکنون تجارب زیادی در استفاده موفقیت آمیز از آبهای شور در کشاورزی وجود دارد مصرف آب های شور است و چه از نظر معیارهای کیفی آبهای غیر قابل مصرف در کشاورزی محسوب می‌شوند تاثیر مثبت و تعیین کننده ای در افزایش تولید گندم دارد بنابراین با کاربرد این نوع آب ها خصوصاً در مناطق مشابه استان گلستان که باران تامین بخشی از چندم عامل تعدیل اثرات زیان بار شوری آب آبیاری می باشد در نتیجه با صرفه جویی در مصرف آب شیرین از فشار بر منابع آب شیرین کاسته شده و با کاربرد آب صرفه جویی شده در اراضی جدید و افزایش سطح زیر کشت امکان افزایش تولید گل گندم به وجود خواهد آمد.

بر اساس نتایج به دست آمده شوری آب آبیاری یک مشکل لاینحل نیست به طور طبیعی شوری آب عمدتاً محصولات تابستانی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که گیاهان زمستانی بسته به میزان بارندگی و سطح شوری اولیه خاک در فصل پاییز واکنش است مناسب ترین نسبت به شوری آب آبیاری دارند شرایط فوق در بسیاری از مناطق ایران حاکم است.

مراحل اولیه رشد حساس به شوری گیاهانی نظیر گندم جو و کلزا عموماً مطابق با ریزش های جوی بوده و نیاز آبی با باران مرتفع می شود آبیاری تکمیلی در مراحلی از رشد صورت می‌گیرد که گیاهان فوق به شوری مقاوم تر می شود در نتیجه این امکان وجود خواهد داشت که از مرحله ی خوشه دهی به بعد مقاوم به شوری از آبهای با شوری بالاتر از آستانه های مورد پذیرش گیاهان فوق استفاده مفید برده ضمن اینکه معیارهای کیفی موجود برای آبیاری گندم در شرایط اقلیمی کشور غیر کاربردی و مورد تردید است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خلاصه عملیاتی که در پاییز و پس از برداشت محصول باغات بایستی انجام داد تا زمانی که برگها سبز بوده و فعال هستند ،

حدالامکان یک نوبت آبیاری و محلولپاشی خصوصاً در باغات میوه دانه دار و هسته دار، سپس

حذف شاخه های شکسته و بیمار و رسیدگی به بهداشت باغ مثل جمع آوری برگهای خزان شده و میوه های زمین ریخته. علاوه بر موارد فوق ،تدابیری جهت جلوگیری از آسیب جوندگان و سرما،احتمال پیوند درختان، آماده سازی زمین جهت کاشت احتمالی ،مبارزه با علفهای هرز و شروع تعمیرات و نگهداری ادوات

پیچیدن دور درختان با گونی یا کارتن برای جمع آوری فرم زمستان گذران افات باغ صرفاً شامل درختان نمیشه ادوات هم بخش مهمی از باغ هستند که بایستی تدابیر لازم انجام گردد مثل تخلیه لوله ها و سیستم فیلتراسیون جهت جلوگیری از یخ زدگی

سرویس کامل ادوات از جمله ضد یخ ترموستات کم کردن درجه غلظت روغن موتور

گریسکاری ادوات،سرویس علف زنها،آماده کردن اره موتوری ها و ادوات هرس سرویس و کلیه ادواتی که در فصل رشد آتی مورد استفاده هستند مثل روتیواتور و ....

شستشوی سمپاش ها بعد از آخرین سمپاشی؛چون سموم اثر خورندگی دارند...

آخرین آبیاری
آخرین آبیاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آبیاری مزارع زعفران

1- در نقاط زعفرانکاری استان خراسان رضوی و جنوبی بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه ، آبیاری زعفران از اواسط مهرماه تا دهه اول آبان ماه شروع می شود. اما اگر هوا گرمتر باشد زمان شروع اولین آبیاری دیرتر و هرگاه سرما زودرس باشد در اوایل مهر ماه مزرعه زعفران آبیاری می شود.

2- در مناطقی که سطح زیر کشت زعفران زیاد بوده و کمبود کارگر وجود دارد ، برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود ، آبیاری بین قطعات و با فواصل چند روز تقسیم می شود تا گل دهی مزرعه در اوج خود همزمان نشود.

3- برای اینکه در اولین آبیاری ابتدا گل ها و سپس برگ ها ظاهر شوند و چیدن گل با مشکل مواجه نشود توجه به دو نکته ضروری است - بهترین زمان آبیاری در سایر مناطق هنگامی است که میانگین دمای هوا در 48 ساعت متوالی ، کمتر از 12 درجه سانتیگراد باشد که معمولا مصادف است با 20 - 15 مهر ماه در استان خراسان رضوی.- از افزودن کود سفید ، شکری و یا اوره قبل از آب اول اجتناب شود (کود اوره بایستی پس از برداشت گل و قبل از آبیاری دوم بصورت سرک در سطح زمین پخش گردد)

4 - در صورت امکان ، آبیاری باید بصورت دوره ای با فواصل 15 روزه انجام پذیرد. در غیر اینصورت (با توجه به محدودیت منابع آب) بایستی حداقل چهار دوره آبیاری انجام گردد.

5- از آبیاری مزارع زعفران هنگام یخبندان زمستان حتما اجتناب گردد.

6- معمولا از اواسط اردیبهشت ماه همزمان با زرد شدن برگ های زعفران آبیاری قطع شود.

سله شکنی و شخم زدن مزارع زعفران:

بعد از آبیاری اول به محض اینکه زمین گاو رو شد، سطح زمین مزرعه باید سله شکنی شود. این عمل باید بگونه ای انجام شود که پیازها آسیبی نبیند. در سال دوم بعد از اولین آبیاری، سله شکنی خاک عملیات مهمی جهت خروج بهتر گلها از خاک خواهد بود . شکستن سله خاک سطحی تا عمق 10-5 سانتی متری توصیه می شود. مناسب ترین وسیله برای سله شکنی کج بیل، بیل شیاردار، گاوآهن و یا کلتیواتور دوار (شخم دوار) میباشد.سله شکنی باعث می شود که گلها به آسانی از خاک بیرون آمده و کود حیوانی با خاک مخلوط گردد. در صورتیکه زعفرانکاری موفق به دادن کود به مزرعه نشده باشد قبل از انجام آبیاری می¬تواند کود لازم را در سطح خاک توزیع نموده و با شخم سطحی با خاک مخلوط نماید. بعد از خاتمه سله شکنی جهت هموار نمودن سطح خاک و چسباندن خاک به پیازها زمین را ماله میکشند.معمولاً عملیات سله شکنی همزمان با وجین انجام میشود.

آبیاری های چهارگانه مزارع زعفران بروش سنتی عبارتند از:

1- آبیاری اول یا بسار آب این آبیاری قبل از سله شکنی و خراش دادن سطح زمین صورت می گیرد و برای شروع رشد و گل دهی الزامی است. این آب مهمترین آب مزارع زعفران بوده و تاریخ این آبیاری بسیار مهم است. چراکه اگر آبیاری بموقع انجام شود ، ابتدا گل ها از خاک خارج شده و سپس رشد سبزینه ای آغاز خواهد شد. دراین صورت کلاله ها درشت تر خواهند بود و تمام انرژی بنه صرف گل دهی می گردد. 2- آبیاری دوم یا زائیچ آب پس از برداشت گل و ظاهر شدن برگ ها صورت می گیرد. این آبیاری حدود یک ماه پس از آبیاری اول انجام می شود (بهتر است افزدن کود سفید، اوره و یا شکری قبل از این آبیاری صورت پذیرد).3- آبیاری سوم یا کولش آب آبی است که پس از وجین و پخش کود به زمین داده می شود.4- آب آخر یا زرد آب آبی است که در پایان فصل رویش (اردیبهشت ماه) به زمین داده می شود. نتیجه گیری 1- بمنظور تعیین دقیق تاریخ اولین آبیاری از منحنی های دمایی سازمان هواشناسی کشور استفاده نمائید.

2- در صورت محدودیت منابع آبی در منطقه ، استفاده از حداقل چهار دوره آبیاری برای افزایش عملکرد اقتصادی زعفران بسیار ضروری است.3- بر اساس منابع متعدد ، به هیچ عنوان آبیاری تابستانه توصیه نمی شود.4- بر اساس یافته های اخیر ، پیشنهاد می شود مصرف کود ازته به بعد از گل و قبل از آب دوم موکول گردد.

 

آموزش کود دهی به مزارع زعفران:

1-قبل از کاشت مقدار 400کیلو ریتاردو به خاک اضافه گردد یا 200کیلو گرم در کنار پیازها ریخته شود .

2-همزمان با آب اول مقدار 2کیلو هیومیک اسید 85لبین با 10کیلو 10-40-10لبین به همراه 10لیتر مایع مرغی کال همراه آبیاری .

3-در هنگام زاج آب مقدار 10لیتر هیومی تخصصی سافرون با 10کیلو 10-40-10لبین همراه آبیاری با 5لیتر سوپر هیومیک اسپارتان .

4-بعد از برداشت گل مقدار 2لیتر آمینو اسید آمیفورت با 2کیلو 20-20-20 به صورت محلول پاشی .

5-همزمان با سومین ابیاری اواخر پاییز مقدار 10لیتر نوتریفوس با 10کیلو15-5-35لبین اسپانیا همراه آبیاری داده شود .

6-مقدار 2لیتر بمباردیر با 2کیلو 20-20-20به صورت محلول پاشی در هکتار با 2کیلو میکرومیکس شرکت کیمیتک.

7-اواسط بهمن ماه 2لیتر بمباردیر با 2لیتر جلبک دریایی بیوآلژاکس شرکت کیمیتک اسپانیا به صورت محلول پاشی .8-اواخر زمستان مقدار 2لیتر بمباردیر با 2لیتر فسفیت پتاسیم شرک کیمیتک اسپانیا به صورت محلول پاشی جهت راهنمایی بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایید

آبیاری زعفران
آبیاری زعفران

1 - روش های مبارزه با علف های هرز می تواند زراعی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی باشد.

2 - روش معمول کنترل علف های هرز در مزارع زعفران، روش مکانیکی (قطع، کندن یا انهدام فیزیکی علف های هرز با استفاده از دست یا ابزار دیگر) و همچنین روش شیمیایی (حذف علف هرز با استفاده از سموم علف کش) می باشد. لذا در حالت معمول، مبارزه با علف های هرز بصورت مکانیکی (وجین)، از همه موثر تر است.

3 - انتخاب یک علف کش مناسب به پارامترهای متعددی بستگی دارد، از جمله نوع گونه علف هرز، مرحله رشد علف هرز، تراکم علف هرز، میزان تاثیر علف کش، دوام علف کش در محیط، نوع خاک، میزان رطوبت خاک، روش آبیاری، شرایط محیطی، تجهیزات در دسترس و همچنین صرفه اقتصادی. آرنا توسعه بهکو بنابراین انتخاب علف کش از مزرعه ای به مزرعه دیگر متفاوت بوده و یک علف کش خاص را نمی توان برای تمام مزارع زعفران (بصورت عمومی) تجویز کرد.

4 - از بین بردن فیزیکی یا شیمیایی علف های هرز قبل از مرحله تولید بذر بسیار مهم است.

5 - نوع بافت خاک و روش آبیاری اهمیتی اساسی در کارآیی یک علفکش دارند. مسلما پایداری علف کش ها در خاک های با بافت سنگین نسبت به خاک های با بافت سبک بیشتر است. بنابراین ماندگاری علف کش ها در خاک می تواند برای گیاه زعفران مضر باشد و این یکی از اثرات منفی استفاده از سموم شیمیایی در مزارع زعفران می باشد.

6 - پیشگیری همیشه بهتر از درمان است!! حتی در مورد علف های هرز در مزارع زعفران، باید تا حد امکان از ورود بذور علف های هرز به داخل مزارع زعفران جلوگیری کرد. ازطرفی چرای دام در مزارع زعفران یکی از مهمترین عوامل توسعه ی علف های هرز در مزرعه می باشد، لذا باید حتی الامکان از چرای دام در همه فصول جلوگیری کرد!

7 - بطور کلی عده ای معتقدند که، بهترین راه مبارزه با علفهای هرز , مبارزه تلفیقی با آنها است.

 

کنترل علف های هرز

1 - بمنظور جلوگیری از طغیان علف های هرز در مزرعه، از کود دامی کاملا پوسیده شده گاوی استفاده نمایید ( از کود گوسفندی بدلیل وجود بذر علف های هرز در آن ، در صورت امکان استفاده نکنید .

2 - از آتش زدن بقایای علف های هرز اکیدا خودداری فرمایید.

3 - چهار مرحله وجین اساسی مزرعه زعفران را نیز فراموش نکنید اولین وجین بعد از گل (آبیاری دوم)، دومین وجین یک ماه بعد از وجین اول، سومین وجین وجین بهاره و چهارمین وجین وجین تابستانه زعفران می باشد.

4 - درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از طغیان شدید علف های هرز در مزارع مدیریت نشده، از روش های تلفیقی مبارزه با علف های هرز استفاده کنید. بدین منظور جهت انتخاب مناسب ترین علف کش برای مزرعه زعفرانتان، به کارشناس گیاهپزشکی در منطقه ی خود مراجعه نموده تا بر اساس شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، علف کش مناسب تجویز گردد و هرگز از یک علف کش خاص برای تمام مزارع بصورت عمومی استفاده ننمایید! یادمان باشد که بر اساس نظر اکثر کارشناسان ، از بین بردن کامل علف های هرز در مزارع فعال ، تقریبا امری ناممکن بوده و در بهترین شرایط ، تنها می توان آنرا کنترل و مدیریت کرد.

آیا می دانید برای افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی در مورد محصول ارزشمند زعفران چه باید کرد؟

1-با توجه به محدودیت آب سطح کشت را توسعه ندهید بلکه عملکرد در واحد سطح رابالا ببرید.

2-مصرف کودهای شیمیایی را محدود وحتی المقدور ازکود حیوانی استفاده کنید.اگرتهیه کود حیوانی همیشه میسر نیست، یکبار در سال اول در شروع کشت و یکبار در سال سوم از کود حیوانی استفاده کنید و دو سال میانی از 100 کیلو گرم  کود اوره استفاده کنید.به یاد داشته باشید مصرف بیشتر از100 کیلوگرم در هکتار کود ازته(مثل اوره) باعث کاهش گل آوری و افزایش بچه زایی می شود.

3- زمان کاشت را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید.فاصله کندن پیاز از مزرعه قبلی وانتقال به مزرعه جدید  را کوتاه نمایید.

4- ازکشت پیازهای ریز دوری بجویید و پیازهای بالای 8 گرم را بکارید.

5-  پیازها را با محلول های کنه کش و قارچ کش با نظر کارشناسان گیاهپزشکی  ضدعفونی کنید.

6- کشت چاله ای را کنار گذاشته و کشت تسبیحی را انتخاب کنید.از کاشت چند پیاز کوچک و بزرگ در یک چاله دست برداشته  و به کشت تسبیحی(تک تک)که در آن پیازها به فاصله 5-7 سانتیمتر از یکدیگرو فاصله ردیف ها 25 سانتیمتر  عمق کاشت 20-25 سانتیمتر می باشد، روی آورید.

7- بهترین زمان آبیاری در مناطق سردسیردهه اول مهرماه ودر مناطق گرمسیراواخر مهرماه می باشد و معمولا مزارع زعفران 5 بار در سال آبیاری می شوند.

8- اگر پیازها با کنه کش ضدعفونی شوند و عمیق تر کشت شوند و 4 سال در زمین نگهداری شوند، یک آبیاری در نیمه دوم مرداد ماه باعث افزایش 40% محصول می شود.

9-  بهترین زمان مصرف کودها  فقط یکبار و قبل از زاج آب می باشد.

10- در پایان بهمن ماه ازیکبار محلول پاشی توسط یکی از کودهای کامل غافل نشوید.

11- درزمین های کوچک ، از آبیاری کرتی و عملیات دستی برای سله شکنی و  وجین استفاده کنید.

12- تولید زعفران ارگانیک را که در آن مصرف سموم علف کش و کودهای شیمیایی ممنوع است، از نظر دور ندارید.13- دوره بهره برداری را از 8 سال به 4 سال کوتاه کنید و قبل از ریز شدن پیازها،مزرعه را عوض کنید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مهندس آبیاری باید سیستمی را از نظر آبیاری انتخاب کند که با نوع خاک سازگار باشد.مثلا اگر خاک رسی بوده و برای آن سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت یا تفنگی را پیاده کرده باشیم ممکن است به دلیل شدت زیاد پخش آب در این سیستم ها مقدارزیادی روناب سطحی به وجود آید که باعث فرسایش خاک گردد. خاک به عنوان یک مخزن ذخیره آب باعث می شود که آبیاری به فواصل نسبتا طولانی صورت گرفته و گیاه دراین فاصله بدون اینکه تحت تنش قرارگیرد رطوبت مورد نیاز خود رابه تدریج از آن دریافت دارد. ذرات خاک را میتوان در سه گروه رس.سیلت و شن طبقه بندی کرد و مشخص نمود خاک محتوی چنددرصد رس چند درصد شن و چنددرصد سیلت است.

خاک مناسب آبیاری
خاک مناسب آبیاری


خاکی دارای دانه بندی خوب است که از تمام اندازه ها به صورت نسبتا یکسان داشته باشد و اگر ذراتی با یک اندازه مشخص درخاک وجود نداشته باشد آن خاک دانه بندی خوبی ندارد. هرچه خاک دارای بافت درشتری باشد ظرفیت نگهداری آب در آن کاهش پیدا کرده و نمیتوان مقدار زیادی آب درآن ذخیره کرد. لذا چنین خاک هایی راباید در فواصل کوتاه مدت و به مقدار کم آبیاری کرد. ساختمان خاک بر خصوصیات مکانیکی خاک ها و دیگر ویژگی هایی که از نظر آبیاری اهمیت دارد بسیار موثر است. ساختمان خاک دراثر عملیات زراعی تغییر می کند. مثلا رفت و آمد ماشین آلات کشاورزی و ادوات شخم روی زمین باعث متراکم شدن خاک و تغییر ساختمان خاک میگردد . آبیاری با آب شور باعث تغییر ساختمان خاک می گردد.


تخریب ساختمان خاک باعث کاهش نفوذ آب شده و چنین خاکی عملا برای کشاورزی مناسب نیست . ساختمان خاک .از عوامل بسیار موثر بر ظرفیت نگهداری آب در خاک و قابلیت دسترسی گیاه به آن می باشد. خاک های مختلف رطوبت را به طور یکسان در اختیار گیاه قرار نمی دهد. در خاک هایی که مقدار نمک زیاد باشد حتی آب موجود در ریشه ها نیز ممکن است به سمت نمک کشیده شود. هنگامی که خاک آبیاری می شود رطوبت آن تا حد اشباع افزایش می یابد. در نقطه اشباع پتانسیل خاک صفر و تمام منافذ خالی از آب پر می شود. البته در این وضعیت رطوبت خاک قابل استفاده گیاه نمی باشد زیرا در این شرایط علی الاصول امکان تنفس گیاه و جذب فعالانه آب وجود ندارد.

انواع خاک ها در کشاورزی
انواع خاک ها در کشاورزی


حداکثر عمق توسعه ریشه ها که معمولا طراحی های آبیاری براساس آن صورت میگیرد برای گیاهان مختلف تقریبا مشخص است. اما در مراح اولیه رشد عمق توسعه ریشه ها از روی عمق بذرکاری تخمین زده میشود. مثلا اگر عمق بذرکاری برای چغندرقند 10 سانتی متر می باشد عمق ریشه ها در آبیاری های اولیه 15 سانتی متر در نظر گرفته شده.
در طراحی سیستم آبیاری مقدار رطوبت موجود بین دو حد ظرفیت زراعی و آب سهل الوصول اساس تعیین دورآبیاری قرار میگیرد.زیرا درهرنوبت آبیاری فقط این مقدار باید از رطوبت خاک تخلیه شود. برای آنکه بتوانیم مقدار آب آبیاری را تخمین بزنیم از مفهوم حداکثر کمبود مجاز استفاده می شود.


انتخاب این که کدام روش آبیاری به صلاح خواهد بود نیاز به تجربه و تحلیل اقتصادی و مقایسه مقدار محصول در مقابل آب مصرفی خواهد داشت. خاک رسی نسبت به خاک شنی مقدار زیادتری رطوبت را در خود نگه میدارد .یعنی ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک های رسی زیادتر است. آب ممکن است به صورت عمودی در خاک نفوذ کند مانند حالتی که در آبیاری های کرتی یا نواری وجود دارد. در وضعیت های دیگر مانند آبیاری جوی پشته ای علاوه بر نفوذ عمودی آب به صورت جانبی نیز درخاک نفوذ میکند. سرعت  وارد شدن آب به خاک یا به عبارت دیگر سرعت نفوذ از پارامترهای بسیار مهم در طراحی آبیاری است. درواقع نوع سیستم آبیاری که برای یک منطقه برگزیده می شود .براساس خصوصیات نفوذ آب به داخل خاک است.

بهترین روش آبیاری
بهترین روش آبیاری


نفوذدرابتدا بسیار سریع انجام میشود هرچه زمان بگذرد دریک دوره زمانی معین مقدار کمتری آب وارد خاک خواهد شد. یعنی به تدریج که اب در خاک نفوذ میکند از سرعت نفوذ کاسته میشود. در آبیاری موجی از این اصل استفاده شده است که درهر موج(سیکل) آب روی زمین خیس شده حرکت می کند تا به دلیل پایین بودن شدت نفوذ آب با سرعت بیشتری به جلو رفته و لذا یکنواختی نفوذ در طول شیار بیشتر گردد.نفوذ تحت تاثیرمشترک شیب مکش و شیب ثقلی صورت میگیرد. به تدریج که جبهه رطوبت فاصله بیشتری را طی میکند از شیب مکش کاسته شده و نفوذ عمدتا در اثر ثقل انجام میشود. نفوذ آب به داخل خاک را میتوان به روشهای مختلفی اندازه گیری کرد. انتخاب روش بسته به این است که بخواهیم چه سیستم آبیاری را پیاده کنیم.  اگر قرار باشد نفوذپذیری را برای طراحی سیستم آبیاری بارانی تعیین نماییم روشی را که برمی گزینیم متفاوت از حالتی خواهد بود که بخواهیم سیستم آبیاری کرتی یا نواری را پیاده کنیم . سیستم های مختلف آبیاری سطح زمین را به حالتهای گوناگون تغییر می دهند و تغییر سطح زمین به مقدار قابل توجهی بر نفوذ آب موثر خواهد بود.


در طراحی آبیاری سروکار ما با سرعت ظاهری حرکت آب است اما دربررسی انتقال مواد شیمیایی درخاک و یا برخی مسائل زهکشی می بایست سرعت منفذی نیزدرنظر گرفته شود. در آبیاری حرکت آب و جابجایی آب در داخل خاک به طور مرتب صورت می گیرد. پس از آبیاری لایه سطحی خاک از آب اشباع شده اما هنوز رطوبت در لایه های پایین تر کمتر از نقطه اشباع می باشد. از این زمان به بعد حرکت و جابجایی آب در خاک تحت شرایط غیر اشباع صورت گرفته و مثلا 1 تا 3 روز پس از آبیاری بخشی از رطوبت لایه سطحی خارج و به لایه های پایین تر منتقل می گردد.

بهترین روش آبیاری
بهترین روش آبیاری

صفحه1 از8

ورود اعضا

آخرین مطالب آبیاری

کتابخانه

  بازار لوله ایران

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)

 

«
»

سایر مقالات

طراحی برنامه ریزی برای آبیاری

گیاه برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و آب در اثر آبیاری به صورت ذخیره در خاک موجود است....

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار...

در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری...

کشاورزی و آبیاری با آب شور دریا در مناطق کویری...

آیا میتوان با آب شور دریا کشاورزی و آبیاری کرد؟ کشاورزی با آب دریا شدنیست؟ آبیاری با آب شور دری آب شور...

آبیاری با آب شور

از آنجایی که ذخایر آب شیرین در سراسر جهان در حال محدود شدن بوده و بسیاری از آب های آبیاری...

پس از آخرین آبیاری پاییز و برداشت محصول چه باید کرد؟...

خلاصه عملیاتی که در پاییز و پس از برداشت محصول باغات بایستی انجام داد تا زمانی که برگها سبز بوده...

آموزش آبیاری و پرورش زعفران و کنترل علف های هرز مزارع زعفران...

آبیاری مزارع زعفران 1- در نقاط زعفرانکاری استان خراسان رضوی و جنوبی بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه ، آبیاری...

انتخاب بهترین روش آبیاری با توجه به نوع خاک...

مهندس آبیاری باید سیستمی را از نظر آبیاری انتخاب کند که با نوع خاک سازگار باشد.مثلا اگر خاک رسی بوده...

بیشتر کردن سود زراعت و کاهش هزینه ها در سیستم آبیاری...

بارها شاهد بوده اید که یک سد ممکن است در مدت نسبتا کوتاهی مثلا 3 الی 4 سال احداث و...

«
»