گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

آموزش آبیاری تحت فشار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آبیاری که در آن برای انتقال آب در لوله از فشار پمپ یا مخزن استفاده شود آبیاری تحت فشار هست. آبیاری قطره ای یا میکرو نیز یک نوع آبیاری تحت فشار است زیرا آب را به لوله های مخصوص آبیاری قطره ای پمپاژ میکنند تا از قطره چکان ها خارج شود یا اینکه آب را در مخزنی مثل استخر جمع میکنند تا با فشار که در کف مخزن ایجاد میشود آب در لوله ها به جریان بیفتد.

آبیاری تحت فشار
آبیاری تحت فشار

آبیار بارانی هم آبیاری تحت فشار هست زیرا آب را باید با فشار بالا به سمت آبپاش ها هدایت کرد تا میزان سطح مورد نظر در مزرعه را آبیاری کند. اینکه در هنگام انتقال آب از چاه یا رودخانه به مزرعه از فشاری مثل قدرت پمپاژ موتور پمپ دیزلی استفاده شده باشد بحثی جداست. چونکه ممکن است آب وقتی که وارد مزرعه میشود به صورت ثقلی مثلا در جویچه ها و کرت ها به درختان و یا گیاه رسانده شود که نمیتوان به این گفت آبیاری تحت فشار.

میزان فشار در آبیاری تحت فشار بسیار اهمیت دارد به طوری که اگر میزان فشار کم یا زیاد باشم سیستم آبیاری تحت فشار به درستی عمل نخواهد کرد. همیشه در سیستم آبیاری تحت فشار به کمک نصب فشار سنج در خط لوله میزان فشار را کنترل نمایید. مثلا اگر در آبیاری بارانی فشار آب بیش از حد زیاد باشد آب خروجی از آب پاش ها را به بخار یا مه تبدیل خواهد کرد و در واقع آبیاری انجام نخواهد شد و بیشتر آب هدر خواهد رفت و در آبیاری میکرو یا قطره ای اگر فشار آب از یک حدی پایین تر باشد اصلا آب از دریپر ها خارج نخواهد شد.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری