گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این گیاه از شاخ و برگهای زینتی برخوردار است . ترکیب بستر خاکی گیاه لوم شنی است و باید دردوره رشد رطوبت کافی داشته باشد .

بعضی از گونه های این یگاه به سایه مقاوم و برخی به آفتاب مقاوم هستند.

تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق قلمه .خوابانیدن و کشت بذر انجام میشود.

گونه های مهم آزالیا :

1 - p.balfourii این گونه متراکم و بوته ای است و دارای برگهای رنگارنگ .

2 - p.forticosa برگهای این گونه متراکم .چرمی .و سبز تیره است .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان