گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گلهای این گیاه در آغاز بهار به رنگ سفید مایل به کرم و در تابستان به رنگ نارنجی است.

شاخه های گیاه به شکل کمانی و بصورت خوابیده است. نیاز نوری گیاه زیاد و بصورت مستقیم است .

و آبیاری گیاه زیاد است . در فصل رویش یک بار در روز و در زمستان باید فقط سطح خاک مرطوب باشد .

گود دهی گیاه باید هر 15 روز یکبار انجام شود . هرس گیاه در زمستان و بهار انجام میشود. تعویض گلدان ها در صورت خشک شدن گلها انجام میشود در محیطی بسته و بدون کوران .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان