گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گیاه سرو نقره ای برگهای فلسی شکل به رنگ سبز و آبی دارد. و در سردسیری رشد خوبی دارد.

بافت خاک از نوع عمیق و لومی و ماسه ای است .نیاز نوری گیاه در حد متوسط است

و در فصل تابستان نباید در مقابل نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد.

تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق بذر .قلمه و خوابانیدن انجام میشود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان