گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنه این گیاه دارای فرمی زیبا است و برگهایش براق و پر پشت است. نیاز نوری این گیاه بالا است و در آب و هوای گرم رشد خوبی دارد .

و میوه های زرد مایل به صورتی تولید میکند. خاک بستر همیشه باید مرطوب باشد .در صورت کمبود رطوبت باید سریع آبیاری انجام شود.

کوددهی گیاه هر 15 روز یکبار انجام شود. و هرس شاخ و برگ گیاه انجیر هندی در فصل رشد انجام شود.

تکثیر و ازدیاد گیاه از طریق قلمه و خوابانیدن هوایی انجام میشود .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان