گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این گیاه دائمی و حساس به سرما است و ریشه های گیاه ژوخه ای یا دوکی است و دارای برگهای مرکب و دندانه دار است.

گلهایش به صورت یک رنگ یا چند رنگ است. و این گل به صورت حاشیه ای یا بریدنی استفاده میشود.

گلدهی گیاه از اواخر بهار تا اواخر پاییز رخ میدهد. خاک این گیاه باید از زهکشی خوبی برخوردار باشد و خاکش همیشه باید مرطوب و در محل آفتابگیری قرار داده شود.

گلدهی در مناطقی با شب های خنک بهتر صورت میگیرد. گلدهی و رشد ریشه ژوخه ای تحت تاثیر دما و فتوپریود قرار میگیرد. و گیاهی روز کوتاه است .

ازدیاد و تکثیر گیاه از طریق کشت بذر و جدا نمودن ریشه ژوخه ای و قلمه زدن انجام پذیر است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان