گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این گیاه دارای برگهای گوشتی بوده و بصورت یکساله و چندساله پرورش می یابد.

گیاه سدوم در فضای سبز . پارک ها استفاده میشود. نیاز نوری گیاه زیاد و بصورت مستقیم می باشد.

و کمبود نور در گیاه باعث کاهش رنگ و کاهش رشد رویشی گیاه میشود.

نیاز آبی گیاه کم بوده و در فصول رشد خود هر هفته دو مرتبه و در فصول غیر رشد در حد کمتری نیاز به آبیاری دارد.

رطوبت گیاه در حد پایین می باشد. و برای تامین رطوبت در تابستان می توان گیاه را آبپاشی کرد.

ازدیاد و تکثیر گیاه از طریق تقسیم بوته و قلمه ریشه انجام میشود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان