گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این گیاه سالی دو مرتبه گل میدهد. و برگهایش به رنگ سبز است و عمری طولانی دارد.

گیاه کلیویا دارای ریشه های گوشتی و برگهای دائمی است.

به صورت غیر مستقیم نور دریافت میکند .و هرگونه تابش مستقیم و شدید نور باعث آسیب به گیاه میشود.

نیاز ابی گیاه متوسط است و در فصل رویش هر هفته 3 مرتبه و در فصل غیر رویش ده روز یکبار عمل آبیاری انجام میشود.

خاک ترکیبی بستر گیاه خاکبرگ.خاک باغچه و ماسه است.

ازدیاد و تکثیر گیاه از طریق کشت بذر و پاجوش ها انجام میشود. و برای تقویت گیاه هر 15 روز یکبار باید کوددهی انجام شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان