گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این گیاه دارای برگ های متناوب .ساقه طویل و هوایی است. و به رنگ سبز و رونده است و دارای ریشه های هوایی است.

گیاه هدرا یا عشقه روی دیوار منازل .پوشش زمین و در داخل آپارتمان ها رشد دارد.

و خاک گیاه باید از زهکشی خوبی برخوردار باشد. ازدیاد و تکثیر گیاه از طریق قلمه ساقه و خوابانیدن امکان پذیر است.

و به راحتی رشد و تکثیر دارد. داشتن هوای تازه و خنک از نیازهای اصلی گیاه است .

برگهای این گیاه به رنگ سبز ساده و سبز و خاکستری و طلایی و یا سبز و سفید است.

این گیاه باید رطوبت کافی داشته باشد. و برای تقویت گیاه میتوان از کودهای شیمیایی استفاده کرد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان