گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کتاب دستورالعمل های کم آبیاری                                  کتاب آبیاری کابلی

 کتاب دستورالعمل‌های کم‌آبیاری                             کتاب آبیاری موجی                                   کتاب آشنایی با آبیاری کابلی

دستورالعمل کود دهی و اسیدشویی در آبیاری تحت فشار                                  کتاب آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی نوشته جک کلر

            کتاب کود آبیاری                          کتاب انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی       کتاب مرجع آبیاری قطره‌ای و بارانی (زبان اصلی)

محاسبه نیاز آبی گیاهان               کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی                  کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

       کتاب تبخیر- تعرق گیاهان                       کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی         کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

  (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)                               

   کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای                 کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار       کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

                                                                              در آبیاری سطحی   

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری