گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فهرست مطلب

وزارت جهاد كشاورزيجمهوري اسلامي ايران

سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل

 

 

 

 

 

 

 

گزارش فني طرح  آبياري  موضعي

             اراضيآقای داریوش وثوقی             

در سطحهكتار

 

 

 

 

مهندسين مشاور آب و خاك البرز

 

خرداد ماه   1385  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری