گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

دفترچه طرح

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وزارت جهاد كشاورزيجمهوري اسلامي ايران

سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل

 

 

 

 

 

 

 

گزارش فني طرح  آبياري  موضعي

             اراضيآقای داریوش وثوقی             

در سطحهكتار

 

 

 

 

مهندسين مشاور آب و خاك البرز

 

خرداد ماه   1385  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه