امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب       : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار

جلد سوم     : ضوابط طراحی روشهای آبیاری بارانیضوابط طراحی روشهای آبیاری بارانی

بخش اول     : کلاسیک، آبفشان غلطان (ویل موو)، آبفشان قرقره ای (گان)

بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز

ناشر           : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

نوبت چاپ     : چاپ اول

(کلیه حقوق برای ناشر محفوظ و با ذکر ماخذ استفاده از اطلاعات مجاز می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول       : طراحی روش آبیاری بارانی کلاسیک و آبفشان غلطان(ویل موو)، آبفشان قرقره ای (گان)

فصل دوم      : طراحی آبفشان قرقره ای

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org