جمهوری اسلامی ایران

                                                                                                                                                                                                                                                         وزارت جهاد کشاورزی

  معاونت آب و خاک و صنایع

دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری

ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار 

 

شماره جلد

شماره بخش

لینک فهرست

لینک دانلود

جلد اول

بخش اول

فهرست مطالب

دانلود

جلد اول

بخش دوم

فهرست مطالب

دانلود

جلد اول

بخش سوم

فهرست مطالب

دانلود

جلد دوم

-

فهرست مطالب

دانلود

جلد سوم

بخش اول

فهرست مطالب

دانلود

جلد سوم

بخش دوم

فهرست مطالب

دانلود 

 جلد چهارم

فهرست مطالب

دانلود

 جلد پنجم

فهرست مطالب

دانلود

 جلد ششم

بخش اول 

فهرست مطالب

دانلود 

  جلد ششم

بخش دوم 

فهرست مطالب

دانلود 

 جلد هفتم

-

فهرست مطالب 

دانلود 

جلد هشتم

-

فهرست مطالب 

دانلود 

جلد نهم

 -

فهرست مطالب 

دانلود 

به زودی 

 

 

 

 

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

آبیاری تحت فشار چیست؟
آبیاری که در آن برای انتقال آب در لوله از فشار پمپ یا مخزن استفاده شود آبیاری تحت فشار هست. آبیاری قطره ای یا میکرو نیز یک نوع آبیاری تحت فشار است زیرا آب را به لوله های مخصوص آبیاری قطره ای پمپاژ میکنند تا از قطره چکان ها خارج شود یا اینکه آب را در مخزنی مثل استخر جمع میکنند تا با فشار که در کف مخزن ایجاد میشود آب در لوله ها به جریان بیفتد. آبی

شرکت های دارای مجوز آبیاری تحت فشار
  وزرات جهاد كشاورزي مجری طرح سامانه های نوین آبیاری لیست شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت از مجری طرح سامانه ها تاريخ تهيه گزارش : ۹ / ۷ / ۱۳۹۶     رديف نام شرکت استان تاريخ اعتبار مجوز پایه تلفن آدرس ۱ آب گستر آرپاچای آذربايجان شرقي 29 / 04 / 1397 5 415233306

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار